Scroll to navigation

wxcopy(1) General Commands Manual wxcopy(1)

JMÉNO

wxcopy - kopíruje standartní vstup do vyrovnávací paměti

SYNOPSIS

wxcopy [volby] [soubor]

POPIS

wxcopy kopíruje standartní vstup nebo soubor do vyrovnávací paměti. Jakmile není dáná nějaká vyrovnávací paměť, tak se data kopírují do vyrovnávací paměti 0 a ostaní vyrovnávací paměti rotují, jestliže ovšem existují. Pokud je dáná vyrovnávací paměť, tak se data kopírují do ní a nevykoná se žádné rotování.

VOLBY

Specifikuje číslo vyrovnávací paměti, do které se budou kopírovat data.
Data se budou kopírovat do vyrovnávací paměti daného displeje/obrazovky.
Vypne normální limit velikosti dat 64kb, čímž se umožní zvětšování vyrovnávací paměti podla potřeby.
Vyprázdní vlastníka PRIMARY selekce. V praxi to znamená, že když se pokusíte vložit data prostředním tlačítkem (například), tak vloží se data z vyrovnávací paměti 0, namísto případného spuštění selelekce myši.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

wxpaste(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

Kompatibilitu s binárními daty a -nolimit implementoval Luke Kendall <luke@research.canon.com.au>.

Září 1998