Scroll to navigation

STAPVARS(3stap) STAPVARS(3stap)

JMÉNO

stapvars - proměnné

POPIS

Následující sekce představují seznam veřejných proměnných, které poskytuje standardní tapset (jeho umístění dokumentuje manuálová stránka stappaths (7)). Pro každou proměnnou je uveden popis, datový typ a případná omezení. Syntaxe odpovídá výstupu příkazu stap option -p2. Příklad:

Proměnná "example1" je celočíselného datového typu.

Proměnná "example2" je pole řetězců s celočíselným klíčem.

ARGV

obsahuje hodnotu výrazu $# hodnota: počet argumentů příkazové řádky systemtap skriptu. Inicializuje se implicitní sondou begin(-1).

Obsahuje všechny argumenty příkazové řádky jako řetězce. argv[1] odpovídá @1 pokud byl zadán alespoň jeden argument příkazové řádky. Argumenty nad #32 nejsou zpracovány a způsobí varovné hlášení při inicializaci.

NULL

Odpovídá jednoduše nule.

SOUBORY

VIZ TÉŽ

stap(1)
stappaths(7)