Scroll to navigation

ERROR::PASS5(7stap) ERROR::PASS5(7stap)

JMÉNO

error::pass5 - chyby procesní fáze 5

POPIS

Chyby vyskytující se v procesní fázi 5 (execution) mohou mít řadu příčin.

Systemtap provádí četné kontroly aby ochránil systémy a uživatele před chybami a nežádoucím chováním. Skript může cíleně zavolat tapset funkci error() aby signalizoval problém. Paměť potřebná pro čtení některé z kontextových proměnných může být nedostupná. Zvažte použití try/catch bloku. Zvažte též použití přepínačů stap --suppress-handler-errors nebo stap --skip-badvars .

Může dojít k dosažení jednoho z mnoha limitů na zdroje (čas, místo na disku, ...). Může také dojít k přetížení systému, vyčerpání dostupné paměti (příliš mnoho prvků v poli atd.). Některé z chybových hlášení identifikují jméno makra, které lze využít ke zvýšení daného limitu. Zvažte použití voleb stap --suppress-handler-errors a/nebo stap -g --suppress-time-limits . Zvyšte nebo vypněte jednotlivé omezení použitím zmíněných maker, např. stap -DSOME_LIMIT=NNNN .

Pokud používáte volbu stap --remote pro spuštění systemtap skriptu na vzdáleném stroji, ujistěte se, že je možné k tomuto stroji úspěšně vytvořit SSH spojení, a že na něm je nainstalovaný "systemtap-runtime".

Je možné, že systemtap nebyl korektně nainstalován. Například programu /usr/bin/staprun může chybět potřebné "setuid" oprávnění, nebo uživatel, který spouští skript, nemá dostatečná oprávnění (root, nebo skupina stapusr a členství v souvisejících skupinách). Proměnné prostředí mohou ovlivňovat umístění binárních souborů, jako např. /usr/libexec/.../stapio.

Program spuštěný prostřednictvím stap -c CMD mohl skončit s nenulovou návratovou hodnotou.

Používáte-li --runtime=dyninst, můžete se setkat s chybou, kdy zkoumaný program skončí s chybou "terminate called after throwing an instance of 'foo_exception'". Toto je bohužel důsledek omezení instrumentačního nástroje Dyninst, který někdy zabrání, aby se výjimky správně odvíjely v instrumentovaném kódu.

VÍCE INFORMACÍ

Zvýšit upovídanost procesní fáze 5 lze volbou --vp 00001 .

VIZ TÉŽ

stap(1),
http://sourceware.org/systemtap/wiki/TipExhaustedResourceErrors,
error::fault(7stap),
error::reporting(7stap)