Scroll to navigation

TLOAD(1) Polecenia użytkownika TLOAD(1)

NAZWA

tload - graficzna reprezentacja średniego obciążenia systemu

SKŁADNIA

tload [opcje] [tty]

OPIS

tload prints a graph of the current system load average to the specified tty (or the tty of the tload process if none is specified).

OPCJE

Opcja scale pozwala na określenie pionowej skali wyświetlania (w znakach między podziałką wykresu); mniejsza wartość określa większą skalę i na odwrót.
Opcja delay ustawia opóźnienie między odświeżeniami wykresu na podaną liczbę sekund.
Wyświetlenie tego opisu.
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

PLIKI

/proc/loadavg informacja o średnim obciążeniu

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), top(1), uptime(1), w(1)

BŁĘDY

Opcja -d opóźnienie ustawia czas dla funkcji alarm(2); jeśli podano -d 0, alarm jest ustawiany na 0, co oznacza, że nigdy nie zostanie wysłany SIGALRM ani odświeżony ekran.

AUTORZY

Branko Lankester, David Engel, oraz Michael K. Johnson.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng