Scroll to navigation

SLABTOP(1) Användarkommandon SLABTOP(1)

NAMN

slabtop — visa information om kärnans skivcache i realtid

SYNOPSIS

slabtop [options]

BESKRIVNING

slabtop visar detaljerad information om kärnans skiv-cache i realtid. Det visar en lista över toppskivorna sorterade efter en av de listade sorteringskriterierna. Det visar också ett huvud med statistisk information om skivnivåer.

FLAGGOR

Normalt anrop av slabtop kräver inte några flaggor. Beteendet kan dock finjusteras genom att ange en eller flera av följande flaggor:

Refresh the display every n in seconds. By default, slabtop refreshes the display every three seconds. To exit the program, hit q. This cannot be combined with the -o option.
Sortera efter S, där S är ett av sorteringskriterierna.
Display the output once and then exit.
Visa versionsinformation och avsluta.
Display usage information and exit.

SORTERINGSKRITERIER

Följande är giltiga sorteringskriterier som används för att sortera de enskilda skiv-cacharna och därigenom avgöra vilka ”topp”-skiv-cacharna som visas skall vara. Standardsorteringskriteriet är att sortera efter antal objekt (”o”).

Sorteringskriteriet kan även ändras medan slabtop kör genom att trycka den tillhörande bokstaven.

tecken beskrivning huvud
a antal aktiva objekt AKTIVT
b objekt per skiva OBJ/SKIVA
c cachestorlek CACHESTORLEK
l antal skivor SKIVOR
v antal aktiva skivor saknas
n namn NAME
o antal objekt OBJ
p sidor per skiva saknas
s objektstorlek OBJ-STRL
u cacheanvändning ANV

COMMANDS

slabtop tar emot tangentbordskommandon från användaren under körning. Följande stödjs. Vad gäller bokstäver tas både versaler och gemener emot.

Var och en av de giltiga sorteringskriterierna tas också emot, för att ändra sorteringsrutinen. Se avsnittet SORTERINGSKRITERIER.

<MELLANSLAG>
Uppdatera skärmen.
Avsluta programmet.

FILER

/proc/slabinfo
slab information

SE ÄVEN

free(1), ps(1), top(1), vmstat(8)

OBSERVERA

För närvarande kräver slabtop en kärna 2.4 eller senare (specifikt, version 1.1 eller senare av /proc/slabinfo). Kärna 2.2 bör stödjas i framtiden.

Statistikhuvudet i slabtop följer hur många byte av skivor som används och är inte ett mått på fysiskt minne. Fältet ”Slab” i filen /proc/meminfo följer information om skivors använda fysiska minne.

UPPHOVSMÄN

Skrivet av Chris Rivera och Robert Love.

slabtop inspirerades av Martin Blighs perl-skript vmtop.

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2021-03-11 procps-ng