Scroll to navigation

PIDOF(1) Användarkommandon PIDOF(1)

NAMN

pidof — hitta process-ID för ett körande program

SYNOPSIS

pidof [-s] [-c] [-q] [-w] [-x] [-o skippapid[,skippapid…]…] [-S separator] program [program…]

BESKRIVNING

Pidof hittar process-id:t (pid:ar) för de namngivna programmen. Det skriver ut dessa id:n till standard ut.

FLAGGOR

Enkelskott — detta instruerar programmet att endast returnera en pid.
Returnera endast process-id:n som kör med samma rotkatalog. Denna flagga ignoreras för andra användare än root, eftersom de inte kommer kunna kontrollera den aktuella rotkatalogen för processer de inte äger.
Tyst läge, undertryck all utdata och sätt bara slutstatus.
Visa även processer som inte har en synlig kommandorad (t.ex. kärnarbetstrådar).
Även skript — detta får programmet att även returnera process-id:n för skal som kör de namngivna skripten.
Säger till pidof att utesluta processer med det process-id:t. Den speciella processen %PPID kan användas för att namnge föräldraprocessen till pidof-programmet, med andra ord det anropande skalet eller skalskriptet.
Använd separator som separator placerad mellan pid:er. Använd endast när mer än en pid skrivs för programmet. Flaggan -d är ett alias för denna flagga för kompatibilitet med sysvinit:s pidof.

SLUTSTATUS

0
Åtminstone ett program hittades med det begärda namnet.
1
Inget program hittades med det begärda namnet.

FEL

När flaggan -x används har pidof endast en enkel metod för att upptäcka skript och kommer missa skript som, till exempel, använder env. Denna begränsning beror på hur skripten ser ut i proc-filsystemet.

SE ÄVEN

pgrep(1), pkill(1)

UPPHOVSMAN

Jaromír Cápíc <jcapik@redhat.com>

2020-12-22