Scroll to navigation

PO4A-UPDATEPO(1p) Po4a Алати PO4A-UPDATEPO(1p)

ИМЕ

po4a-updatepo - освежавање превода (у PO формату) документације

СИНОПСИС

po4a-updatepo -f фор (-m масетр.doc)+ (-p XX.po)+

(XX.po су излази, све остало су улази)

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Скрипта po4a-updatepo је задужена за освежавање PO фајлова како би се у њима рефлектовале измене начињене у оригиналном фајлу документације. Она конвертује фајл документације у POT фајл, и позива msgmerge(1) над овим новим POT фајлом, и задатим PO фајловима.

Могуће је да се зада више од једног PO фајла (ако желите да освежите неколико језика од једном), и неколико фајлова документације (ако желите да чувате преводе неколико докумената у једном PO фајлу).

Ако мастер документ има карактере ван ASCII скупа, скрипта ће да конвертује фајлове у UTF-8 (ако већ нису у том кодирању), како би се дозволили нестандардни карактери на начин независан од културе.

ОПЦИЈЕ

-f, --format
Формат документације који се обрађује. Да бисте видели списак доступних формата употребите опцију --help-format.
-m, --master
Фајл(ови) који садрже мастер документ који се преводи.
-M, --master-charset
Скуп карактера фајлова који садрже документ за превођење. Приметите да сви фајлови морају да имају исти скуп карактера.
-p, --po
PO фајл(ови) који треба да се освеже. Ако ови фајлови не постоје, po4a-updatepo их креира.
-o, --option
Додатна опција (или више њих) које се прослеђују додатку формата. Погледајте документацију сваког од додатака да сазнате више информација о важећим опцијама и њиховом значењу. На пример, AsciiDoc парсеру бисте могли да проследите '-o tablecells', док би текст парсер прихватио '-o tabs=split'.
--no-previous
Ова опција уклања --previous из опција које се прослеђују програму msgmerge. Тиме се дозвољава подршка за верзије програма gettext старије од 0.16.
--previous
Ова опција додаје --previous опцијама које се прослеђују програму msgmerge. Захтева да је верзија програма gettext 0.16 или каснија, и подразумевано је активирана.
--msgmerge-opt опције
Додатне опције за msgmerge(1).
-h, --help
Приказује кратку поруку помоћи.
--help-format
Списак формата документације које програм po4a разуме.
-V, --version
Приказује верзију скрипте и завршава извршавање.
-v, --verbose
Увећава детаљност извештавања програма.
-d, --debug
Исписује неке информације битне за отклањање грешака.
--porefs тип[,wrap|nowrap]
Наводи форамт референци. Аргумент тип може да буде једно од: never да се не креирају никакве референце, file да се наведе само фајл без броја линије, counter да се број линије замени растућим бројачем, и full да се креирају комплетне референце (подразумевано: full).

Иза аргумента може да следи зарез па или wrap или nowrap кључна реч. Подразумевано се референце исписују у једној линији. Опција wrap обавија референце на више линија, чиме се опонашају gettext алати (xgettext и msgmerge). Ова опција ће да постане подразумевана у будућим издањима, јер има више смисла. Доступна је и nowrap опција тако да ако то желе, корисници могу да задрже старо понашање.

--wrap-po no|newlines|број (подразумевано: 76)
Наводи како би po фајл требало да се обавија. Овим вам се даје избор између фајлова који су лепо обавијени али би могли да доведу до git конфликата, или фајлова који се лакше обрађују аутоматски, али су компликованији за читање.

Раније је gettext свита програма реформатирала po фајлове на 77ој колони ради лепшег изгледа. Ова опција одрешује понашање програма po4a. Ако се постави на нумеричку вредност, po4a ће да обавије po након колоне под тим бројем и након прелома линија у садржају. Ако се постави на newlines, po4a ће само да раздели msgid и msgstr након прелома линија у садржају. Ако се постави на no, po4a уопште неће да обавија po фајл. Обавијање коментара-референци се конторлише опцијом --porefs.

Имајте на уму да ова опција не утиче на то како се msgid и msgstr обавијају, тј. на то како се додају преломи линија у садржај ових стрингова.

--msgid-bugs-address имејл@адреса
Поставља адресу за пријаву msgid багова. Подразумевано, креирани POT немају Report-Msgid-Bugs-To поља.
--copyright-holder стринг
Поставља власника права умножавања у POT заглавље. Подразумевана вредност је "Free Software Foundation, Inc."
--package-name стринг
Поставља име пакета у POT заглавље. Подразумевано је "PACKAGE".
--package-version стринг
Поставља верзију пакета у POT заглавље. Подразумевано је "VERSION".

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-translate(1), po4a(7)

АУТОРИ

 Денис Барбије <barbier@linuxfr.org>
 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
 Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања 2002-2020 by SPI, inc.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL (погледајте фајл COPYING).

2020-07-16 Po4a Алати