Scroll to navigation

PO4A-NORMALIZE(1p) Po4a-hulpmiddelen PO4A-NORMALIZE(1p)

NAAM

po4a-normalize - een documentatiebestand normaliseren door het te ontleden in po4a en het terug weg te schrijven

OVERZICHT

po4a-normalize -f fmt hoofdbestand.doc

BESCHRIJVING

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Het script <po4a-normalize> is een debughulpmiddel dat gebruikt wordt om er zeker van te zijn dat po4a het document niet wijzigt wanneer het niet verondersteld wordt dat te doen. Gebruik het enkel als u een nieuwe module ontwikkelt of indien u twijfelt aan de correctheid van de hulpmiddelen.

Het gegenereerde document wordt weggeschreven als po4a-normalize.output, terwijl het gegenereerde POT-bestand standaard weggeschreven wordt naar po4a-normalize.po, maar u kunt de opties --localized en --pot gebruiken om dit aan te passen.

OPTIES

-o, --option
Extra optie(s) om door te geven aan de indelingsplug-in. Raadpleeg de documentatie bij elke plug-in voor meer informatie over de geldige opties en hun betekenis. U zou bijvoorbeeld '-o tablecells' kunnen doorgeven aan de ontleder voor AsciiDoc, terwijl de ontleder voor tekst '-o tabs=split' zou accepteren.
-b, --blank
Een leeg vertaald document creëren. Het gegenereerde document zal gegenereerd worden in de veronderstelling dat alle berichten vertaald worden als een spatie of een regeleinde.

Dit is nuttig om na te gaan welke delen van het document niet vertaald kunnen worden.

-h, --help
Een korte hulptekst tonen.
--help-format
De documentatie-indelingen vermelden die door po4a begrepen worden.
-f, --format
Indeling van de documentatie die u wilt afhandelen. Gebruik de optie --help-format om de lijst van beschikbare indelingen te zien.
-M, --master-charset
Tekenset van het bestand met het te vertalen document.
-l, --localized
Naam van het te produceren genormaliseerde bestand (standaard po4a-normalize.output).
-p, --pot
Te produceren pot-bestand (standaard po4a-normalize.po).
-V, --version
De versie van het script tonen en afsluiten.

ZIE OOK

po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

AUTEURS

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

COPYRIGHT EN LICENTIE

Copyright 2002-2020 door SPI, inc.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL (zie het bestand COPYING).

2020-07-16 Po4a-hulpmiddelen