Scroll to navigation

PO4A-DISPLAY-POD(1) Po4a-hulpmiddelen PO4A-DISPLAY-POD(1)

NAME

po4a-display-pod - Weergeven van een vertaald POD-bestand passend bij een PO

SAMENVATTING

po4a-display-pod -p  PO_BESTAND -m  POD_BESTAND [-o  PO4A_OPTIES]

BESCHRIJVING

Vertalers kunnen po4a-display-pod gebruiken om na te gaan hoe hun vertaling van een man-pagina weergegeven zal worden voor eindgebruikers, zonder het hele project opnieuw te compileren e te installeren. Over het algemeen is een POD-bestand enkel in het broncodepakket te vinden of ingebed in een Perl-script.

OPTIES

-p PO_BESTAND
Het PO-bestand met de vertalingen.

-m POD_BESTAND

Het originele POD-bestand dat door po4a gebruikt wordt om het PO-bestand te genereren.

-o PO4A_OPTIES

Opties die aan po4a-translate(1) doorgegeven moeten worden.

ZIE OOK

po4a-display-man(1)

AUTEUR

Florentin Duneau
16-03-2009 Po4a-hulpmiddelen