Scroll to navigation

Locale::Po4a::Dia(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::Dia(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::Dia - konwertuje nieskompresowane diagramy DIA do/z plików PO

OPIS

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Dia jest modułem ułatwiającym tłumaczenie diagramów w nieskompresowanym formacie Dia do innych języków [używanych przez ludzi].

Dia (graficzny edytor diagramów) można pobrać z: http://www.gnome.org/projects/dia/

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::DIA

Ten moduł tłumaczy tylko nieskompresowane diagramy Dia. Aby w programie Dia zachować diagram nieskompresowany, należy odznaczyć opcję "Kompresuj pliki diagramów" ("Compress diagram files") w okienku "Zapisz diagram" ("Save Diagram").

Innym sposobem jest rozpakowanie plików dia, używając polecenia: gunzip < oryginalny.dia > rozpakowany.dia

STATUS MODUŁU

Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega na module Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy do tłumaczenia (<dia:string>) i odfiltrowuje wewnętrzne łańcuchy znaków (zawartość elementu <dia:diagramdata>), których się nie tłumaczy.

ZOBACZ TAKŻE

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

AUTORZY

 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright © 2004 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2020-07-16 Narzędzia po4a