Scroll to navigation

groupadd(8) groupadd(8)

İSİM

groupadd - yeni bir grup oluşturur

KULLANIM

groupadd [-g grup-kimliği [-o]] [-r] [-f] grup

AÇIKLAMA

groupadd komutu, komut satırından tanımlanan bilgiler ve sistemdeki öntanımlı bilgiler eşliğinde yeni bir grup oluşturur. Yeni grup, gerekli sistem dosyalarına girilir. groupadd komutuna uygulanacak seçenekler şunlardır:

Grubu tanımlayan numara. -o seçeneği belirtilmediği sürece bu numara benzersiz olmalıdır. Negatif bir değer atanamaz. Öntanımlı olarak 500´den ve diğer bütün tanımlı grup numaralarından daha büyük olan en küçük sayı kullanılır. 0 ile 499 arasındaki değerler, geleneksel olarak, sistem hesapları için ayrılır.

Bu seçenek groupadd komutuna bir sistem hesabı eklemesini söyler. -g seçeneği belirtilmediği sürece, 499´dan küçük olan olası bir grup numarası atanır. Bu seçenek Red Hat tarafından eklenmiştir.

Zorlama seçeneği. Bu seçenek, groupadd komutunun eklemeye çalıştığı grup sistemde halihazırda var ise, bir hata vererek çıkmasını sağlar. Böyle bir durumda grup değişmeyecek veya tekrar eklenmeyecektir.

Bu seçenek aynı zamanda, -g seçeneğinin çalışma şeklini düzenler. Benzersiz olmayan bir grup numarası istediğiniz ve -o seçeneğini vermediğiniz zaman, grup oluşturma işlemi, standart şekline (-g veya -o seçeneği tanımlanmadığı durumda bir grup ekler gibi) geri dönecektir. Bu seçenek Red Hat tarafından eklenmiştir.

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/group   - grupların hesap bilgileri
/etc/gshadow - güvenli grup bilgileri

İLGİLİ BELGELER

chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupdel(8), groupmod(8), useradd(8), userdel(8), usermod(8).

YAZAN

Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004