Scroll to navigation

SWAPON(8) Sistem Yönetim Komutları SWAPON(8)

İSİM

swapon - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini etkinleştirir
swapoff - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini kapatır

KULLANIM

[seçenekler] [özeldosya...]

[-va] [özeldosya...]

AÇIKLAMA

swapon, sayfalama ve takaslama işlemlerinin gerçekleşeceği aygıtları belirtmek için kullanılır.

özeldosya’da kullanılan aygıt veya dosya belirtilir. Bir aygıtı etiket veya UUID ile belirtmek için -L etiket veya -U uuid seçenekleri kullanılmalıdır

swapon çağrıları normalde sistem önyükleme betiklerinden yapılır ve tüm takas aygıtlarını kullanılabilir hale getirir, böylece sayfalama ve takas etkinliği birkaç aygıt ve dosya arasında serpiştirilir.

swapoff belirtilen aygıtlar ve dosyalar üzerinde takası devre dışı bırakır. -a seçeneği belirtilirse, /proc/swaps veya /etc/fstab içinde bulunan tüm takas aygıt ve dosyalarında takas devre dışı bırakılır.

SEÇENEKLER

/etc/fstab içinde “sw” olarak işaretlenmiş bütün takas aygıtları, "noauto" seçeneği belirtilenler dışında erişilebilir hale getirilir. Kullanılmakta olan takas aygıtları sessizce atlanır.

Takas destek cihazı iptal veya kırpma işlemini destekliyorsa takas iptallerini etkinleştirir. Bu, bazı Katı Hal Aygıtlarında (SSD) başarımı artırabilir, ancak çoğu zaman bir etkisi olmaz. İki takas iptal ilkesinden biri belirtilebilir:

swapon’da tüm takas alanı için tek seferlik bir iptal işlemi gerçekleştirir.

Serbest bırakılan takas sayfalarını, yeniden kullanıma hazır hale gelmeden önce eşzamansız olarak iptal eder.

ilke belirtilmezse, ön tanımlı davranış, her iki iptal türünü de etkinleştirmektir. /etc/fstab bağlama seçenekleri discard, discard=once veya discard=pages de ilkeleri etkinleştirmek için kullanılabilir.

Var olmayan aygıtlar sessizce atlanır. /etc/fstab bağlama seçeneği nofail de, var olmayan aygıtı atlamak için kullanılabilir.

Sayfa boyutu çalışan çekirdeğinkiyle eşleşmiyorsa, takas alanını yeniden ilklendirir (mkswap ile). mkswap(8) tüm aygıtı ilkendirir ve bozuk blokları denetlemez.

etiket’i belirtilen disk bölümü kullanılır. (Disk bölümü için /proc/partitions dosyasına bakılır.)

Takas seçenekleri fstab benzeri virgül ayraçlı bir dizge olarak belirtilir. Örnek:

swapon -o pri=1,discard=pages,nofail /dev/sda2

seçenekler dizgesi en son değerlendirilir ve diğer tüm komut satırı seçeneklerini geçersiz kılar.

swapon için öncelik belirtilir. Öncelik -1 ila 32767 arasındadır. Yüksek sayı yüksek öncelik belirtir. Takas önceliklerinin ayrıntılı bir açıklaması için bkz: swapon(2). swapon -a ile birlikte kullanmak için /etc/fstab dosyasının seçenek alanına “pri=değer” seçeneği eklenebilir.

Aygıta göre takas kullanım özetini gösterir. cat /proc/swaps ile eşdeğerdir. Bu çıktı biçemi yerine, çıktı verileri üzerinde daha iyi denetim sağlayan --show seçeneğinin kullanılması ÖNERİLMEKTEDİR.

Takas alanları tablosunda gösterilecek sütunları belirlemek için kullanılır. Sütunların tam listesi için --help çıktısına bakılabilir.

Kullanılabilir tüm sütunlar çıktılanır.

--show çıktısında başlıklar gösterilmez.

--show çıktısında sütunlar hizalanmadan gösterilir.

--show çıktısında takas boyutu, kullanıcı dostu birimler yerine bayt cinsinden gösterilir.

uuid ile belirtilen disk bölümü kullanılır.

Çıktı ayrıntılı olur.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

ÇIKIŞ DURUMU

swapon 2.36 sürümünden beri aşağıdaki çıkış durumları ile çıkmaktadır:

0   başarılı
2   sistem takası durdurmak için yeterli belleğe sahip değil (OOM)
4   swapoff(2) çağrısı başka bir sebepten başarısız oldu
8   non-swapoff(2) çağrısı sistem hatası (bellek yetersiz, ...)
16  kullanım veya sözdizimi hatası
32  swapoff --all ile hepsi başarısız
64  swapoff --all ile bazısı başarılı

swapoff --all komutu 0 (hepsi başarılı), 32 (hepsi başarısız) veya 64 (bazısı başarılı, bazısı başarısız) döndürür.

2.36 sürümü öncesinde çıkış durumu belgelendirilmemişti ve tüm sürümlerde 0 başarılı anlamındaydı.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

Libblkid hata ayıklama çıktısı etkin olur.

Libmount hata ayıklama çıktısı etkin olur.

İLGİLİ DOSYALAR

/dev/sd??  - standart sayfalama aygıtları
/etc/fstab - ascii dosya sistemi tanımlama tablosu

EK BİLGİ

Delikli dosyalar

Çekirdekteki takas dosyası uygulaması, dosya sisteminin yardımı olmadan doğrudan dosyaya yazabilmelidir. Bu, delikli dosyalardaki veya Btrfs gibi dosya sistemlerindeki gibi yazarak kopyalanan dosyalardaki bir sorundur. (Veriler geçerli dosya boyutunun ötesinde bir konuma yazıldığında veya dosya boyutu geçerli dosya boyutundan daha büyük bir değerle kırpıldığında bir delik oluşturulur.)

cp(1) veya truncate(1) gibi komutlar, delikli dosyalar oluşturur. Bu dosyalar swapon tarafından reddedilir.

fallocate(1) tarafından oluşturulan önceden tahsisli dosyalar da, dosya sistemine bağlı olarak delikli dosyalar olarak yorumlanabilir. Önceden tahsisli takas dosyaları, Linux 4.18’den beri XFS’de desteklenmektedir.

Takas dosyası oluşturmanın en taşınabilir çözümü dd(1) ve /dev/zero kullanmaktır.

Btrfs

Btrfs’deki takas dosyaları, nocow özniteliğine sahip dosyalarda Linux 5.0’dan beri desteklenmektedir. Daha fazla ayrıntı için bkz: btrfs(5)

NFS

NFS üzerinden takas çalışmayabilir.

Suspend

swapon, eski yazılım askıya alma verileriyle (örneğin, S1SUSPEND, S2SUSPEND, ...) bir takas alanı imzasını otomatik olarak algılar ve yeniden yazar. Burada bir sorun ortaya çıkar: Bu yapılmazsa bir dahaki sefere askıya alma girişiminde bulunulduğunda veri bozulması yaşanabilir.

TARİHÇE

swapon komutu BSD 4.0’da kullanılmaya başladı.

İLGİLİ BELGELER

fdisk(8), mkswap(8)

GERİBİLDİRİM

Hata bildirimleri için https://github.com/util-linux/util-linux/issues adresindeki hata izleyici kullanılabilir.

YARARLANIM

swapon komutu util-linux paketinin bir parçası olup Linux Çekirdek Arşivinden indirilebilir: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

ÇEVİREN

© 2004 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

17 Şubat 2022 util-linux 2.38