Scroll to navigation

printf(1) Kullanıcı Komutları printf(1)

İSİM

printf - veriyi biçimler ve basar

KULLANIM

printf biçim [argüman] ...
printf seçenek

AÇIKLAMA

biçime göre argümanları basar.

Bu yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

biçim çıktıyı C printf'teki gibi denetler. Yorumlanan dizilimler şunlardır:

\"
çift tırnak imi

\NNN
sekizlik değeri NNN olar karakter (1 veya 3 rakamlı)

\\
tersbölü imi

\a
alarm (BEL)

\b
gerisilme

\c
hiçbir şey çıktılamaz

\f
sayfa ileri

\n
satırsonu

\r
satırbaşı

\t
yatay sekme

\v
düşey sekme

\xHH
onaltılık değeri HH olan karakter (1 veya 2 rakamlı)

\uHHHH
Onaltılık değeri HHHH (4 rakamlı) olan Unicode (ISO/IEC 10646) karakter

\UHHHHHHHH
Onaltılık değeri HHHHHHHH (8 rakamlı) olan Unicode karakter

%%
tek bir % karakteri

%b
\0 veya \0NNN biçimindeki sekizlikler hariç, argüman \ öncelemeli bir dizge olarak yorumlanır

diouxXfeEgGcs karakterlerinden biri ile biten C biçim belirtimleri önce argümanlarla doğru veri türüne dönüştürülür. Değişken genişlikleri elde edilir.

Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir printf komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Bir yazılım hatası bulursanız, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

printf komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve printf yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils printf

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5