Scroll to navigation

mke2fs(8) mke2fs(8)

İSİM

mke2fs - bir ext2/3 dosya sistemi oluşturur

KULLANIM

mke2fs [ -c | -l dosyaismi ] [ -b blok-boyu ] [ -f adım-boyu ]
    [ -i düğüm-boyu ] [ -j ] [ -J günlük-seçenekleri ]
    [ -N düğüm-sayısı ] [ -n ] [ -m yedek-blok-yüzdesi ]
    [ -o işletim-sistemi ] [ -O özellik[,...] ] [ -q ]
    [ -r ds-sürümü ] [ -R raid-seçenekleri ] [ -v ] [ -F ]
    [ -L etiket ] [ -M son-bağlanan-dizin ] [ -S ]
    [ -T ds-türü ] [ -V ] aygıt [ blok-sayısı ]
mke2fs -O günlük-aygıtı [ -b blok-boyu ] [ -L etiket ] [ -n ] [ -q ]
    [ -v ] harici-günlük [ blok-sayısı ]

AÇIKLAMA

mke2fs, genellikle bir disk bölümü üzerinde ext2/ext3 dosya sistemi oluşturmak için kullanılır. aygıt, aygıta karşılık gelen özel dosyadır (örneğin: /dev/hdXX). blok-sayısı, aygıttaki blok sayısıdır. Şayet belirtilmemişse, mke2fs dosya sistemi boyutunu kendisi tespit eder. Şayet mkfs.ext3 şeklinde kullanılmışsa, sanki -j seçeneği kullanılmış gibi günlük dosyası oluşturur.

SEÇENEKLER

Blok boyutlarını bayt cinsinden tanımlar. Geçerli değerler blok başına 1024, 2048, 4096 bayttır. Şayet bu seçenek belirtilmemişse, mke2fs blok boyutu dosya sisteminin kullanımına uygun olarak dosya sistemi boyutuna göre kararlaştırılır (-T seçeneğine bakınız).

Dosya sistemi oluşturulmadan önce aygıt bozuk bloklar aranır. Eğer bu seçenek iki kere belirtilmişse, hızlı bir salt okunur sınama yerine daha yavaş ve yıkıcı bir oku/yaz sınaması yapılır.

Bayt cinsinden adımlama boyu. Bu sürümde adım-boyu blok boyuna eşittir.

Aygıt blok özellikli olmasa bile, hatta sisteme bağlı olsa bile dosya sistemini oluşturulur.

Boş bir dizinin disk üzerinde kaplayabileceği en küçük alan, bayt cinsinden verilir. mke2fs, diskteki boşluğunun her düğüm-boyu baytlık alanı için bir dosya düğümü oluşturur. düğüm-boyu büyüdükçe, daha az düğüm oluşturulur. Bu değer, dosya sisteminin blok boyutundan daha küçük olmamalıdır, yoksa çok fazla düğüm oluşturulmak durumunda kalınabilir. Unutmayın ki bir dosya sistemi oluşturulduktan sonra içindeki düğüm sayısını artırmak mümkün değildir. Bu nedenle bu parametre için değer atarken oldukça dikkatli olmanız ve kararınızı ona göre vermeniz gerekmektedir.

ext3 günlüklü dosya sistemini oluşturur. Şayet -J seçeneği kullanılmamışsa, günlük dosyası öntanımlı özelliklerle oluşturulur. Günlük destekli bir dosya sistemi oluşturabilmek için ext3 destekli bir çekirdek kullanmak zorundasınız.

Belirtilen günlük-seçenekleri kullanılarak ext3 günlük dosyası oluşturulur. Günlük seçenekleri virgül ile ayrılarak ve herbirinin değeri "=" işareti kullanılarak belirtilirler. Desteklenen günlük seçenekleri:


Dosya sisteminin içinde boyu MB cinsinden belirtilen günlük dosyasını oluşturur. Bu dosyanın boyutu 1024 dosya sistemi bloğundan daha küçük olamaz (örnek: şayet 1k'lık bloklar kullanmışsanız en azından 1 MB'lik; 4k'lık bloklar kullanmışsanız en azından 4MB'lik günlük dosyası oluşturmalısınız). Ayrıca bu dosya 102400 dosya sistemi bloğundan büyük olamaz.

Başka bir aygıt üzerindeki jurnal dosyasının kullanılması sağlanır. Bu aygıt üzerindeki günlük dosyası daha önce aşağıdaki gibi oluşturulmuş olmalıdır:

mke2fs -O günlük-aygıtı dış-günlük-dosyası

dış-günlük-dosyası, oluşturulacak yeni dosya sistemi ile aynı blok boyunda olmalıdır.

dış-günlük-aygıtı olarak doğrudan bir aygıt ismi belirtmek yerine, LABEL=etiket veya UUID=uuid de tanımlanabilir. Bu yöntemle, günlük dosyasının başlangıçındaki ext2 süperbloğunda saklanan etiket veya uuid'ye göre konumlanan dış aygıt atanmış olur. Bir günlük aygıtının etiket veya uuid'sini görebilmek için dumpe2fs(8)'i kullanabilirsiniz. Ayrıca, tune2fs(8)'in -L seçeneğine de bakınız.

Bir dosya sistemi için boyut ve aygıt seçeneklerinin ikisi birden belirtilmez. Sadece birisi belirtilebilir.

İsmi dosyaismi ile belirtilen bozuk blokarın listesini içeren dosyayı okur. Bu listede bulunan bozuk blokların boyu, mke2fs ile kullandığınız blok boyu ile aynı olmak zorundadır. Bir dosya sistemini biçimlemeden önce bozuk blok sınaması için mke2fs'nin -c seçeneğini kullanmak daha kolay ve daha az baş ağrıtıcı olabilir. Böylece mke2fs, badblocks uygulamasına daima doğru parametreleri geçebilir.

Dosya sistemine bir etiket atar.

Süper kullanıcı için ayrılacak blokların yüzdesini ayarlar. Öntanımlı değer %5'dir.

Dosya sistemi oluşturulmaz, sadece işlemleri gösterir, Yapsaydık ne olurdu sorusuna cevap bulmak için en uygun yoldur. Bu seçenek, belirli bir dosya sistemi için, yedek süper blokların yerini tespit etmek için kullanılır, bunun için dosya sisteminin ilk oluşturulması esnasında kullanılan mke2fs parametreleri kullanılır (tabii ki -n seçeneği eklenerek).

Düğüm boyuna göre hesaplanmış düğüm sayısı yerine bu seçenekle toplam dosya düğümü sayısı belirtilebilir. Bu seçenek, kullanıcının istediği değeri doğrudan atamasını sağlar.

Dosya sisteminin "creator os" alanının öntanımlı değeri yerine yazılacak değer.Normalde bu değer öntanımlı olarak mke2fs uygulamasının üzerinde çalıştığı işletim sistemine ayarlıdır.

Dosya sistemini verilen özellikler (dosya sistemi seçenekleri) ile oluşturur. Öntanımlı olarak açık olan özelikler `^' sembolü önek olarak kullanmak sureti ile kapatılabilir. Gerçekte, mke2fs Linux 2.2 veya daha yeni bir sistem üzerinde çalışıyorsa, dosya sistemi özeliklerinde sparse_super ve filetype özellikleri öntanımlı olarak etkin duruma getirilir (işletim-sistemi olarak Hurd belirtilmemişse). Linux 2.2 öncesi çekirdekli bir yere bağlanmış dosya sistemleri veya diğer çekirdekler -O none seçeneği ile oluşturulmalıdır. Böylece, mke2fs'nin üzerinde çalıştığı sistem bu özelliği desteklese bile, bu özellik devre dışı bırakılmış olur.

Desteklenen dosya sistemi özellikleri şunlardır:


Büyük dosya sistemlerinde yer tasarrufu sağlayabilmek için daha az yedek süperblok oluşturulmasını sağlar.

Dizin girdilerinde dosya türü bilgilerinin saklanmasını sağlar.

-j seçeneğinin yaptığı gibi bir ext3 günlük dosyası oluşturur.

Bir ext2 dosya sistemi yerine, verilen aygıt üzerinde bir dış ext3 günlük dosyası oluşturur. Bu dosyanın blok boyu günlükleyeceği dosya sisteminin blok boyu ile aynı olmalıdır.

Sessiz çalışma. mke2fs'nin bir betik içinden çalıştırıldığı durumlar için oldukça uygundur.

Yeni dosya sistemi için dosya sistemi sürümünü düzenler. Sadece 1.2 çekirdekleri 0 sürümü dosya sistemlerini desteklemektedir. Öntanımlı olarak 1 sürümü dosya sistemleri oluşturulur.

Dosya sistemi için RAID seçeneklerini düzenler. Bu seçenekler virgül ile ayrılarak ve herbirinin değeri "=" işareti kullanılarak belirtilirler. Desteklenen seçenekler şunlardır:


Her bir elemanı ayırma-boyu blokluk bir RAID dizisi olarak dosya sistemini yapılandırır.

Kurtarma amacıyla sadece süperblok ve grup tanımlayıcılar yeniden yazılır. Bütün süperbloklar ve yedek süperblokların zarar gördüğü durumlar için faydalıdır ve last-ditch kurtarma yöntemi tercih edilir. Bu seçenek ile mke2fs süperblokları ve grup tanımlayıcılarını tekrar ilklendirir, düğüm tablosuna, blok ve düğüm biteşlemine dokunmaz. Bu seçeneğin kullanılmasında sonra e2fsck derhal çalıştırılmalıdır. Herhangi bir verinin kurtarılma garantisi olmadığını unutmayınız. Bu seçeneği kullanırken doğru blok boyu kullanmak kritik derecede önemlidir. Aksi taktirde kurtarma işleminin hiç şansı olmaz.

Dosya sisteminin ne amaçla kullanılacağını belirtir, böylece mke2fs'nin en uygun dosya sistemi parametrelerini seçmesi sağlanır. Desteklenen dosya sistemi türleri şunlardır:


Her 4kB'lık blok için bir düğüm.

Her 1MB'lık blok için bir düğüm.

Her 4MB'lık blok için bir düğüm.

Ayrıntılı bir çıktı verir.

mke2fs'nin sürüm numarasını görüntüler ve çıkar.

YAZAN

mke2fs'nin bu sürümü Theodore Ts'o <tytso (at) mit.edu> tarafından yazılmıştır.

BÖRTÜ BÖCEK

mke2fs, -f seçeneğini kabul eder ama ext2 dosya sistemi henüz adımlamayı desteklemediği için bu seçeneği yok sayar. Başka sorunlar da olabilir. Lütfen bunları yazara bildiriniz.

TEMİNİ

mke2fs, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve şu adresten temin edilebilir: http://e2fsprogs.sourceforge.net/.

İLGİLİ BELGELER

badblocks(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004

Kasım 2002 E2fsprogs sürüm 1.32