Scroll to navigation

losetup(8) Bakım Komutları losetup(8)

İSİM

losetup - dönüş aygıtlarını ayarlar ve denetler

KULLANIM

losetup [ -e şifreleme ] [ -o konum ] aygıt dosya
losetup [ -d ]  aygıt

AÇIKLAMA

losetup, dönüş aygıtlarını sistemden ayırmak ve dönüş aygıtlarının durumunu sorgulamak için, dönüş aygıtlarını normal dosyalar veya blok aygıtları ile ilişkilendirmek için kullanılır. Eğer sadece aygıt argümanı verilmişse, bu dönüş aygıtının durumu görüntülenir.

SEÇENEKLER

Belirtilen dönüş aygıtı ile ilişkili dosya veya aygıtı sistemden ayırır.

Veri şifrelemesini etkinleştirir. şifreleme için aşağıdaki kelimeler kullanılabilir:


Şifreleme yapılmaz (öntanımlı).

Basit bir XOR şifrelemesi kullanılır.

DES şifrelemesi kullanılır. Bu şifreleme yöntemi sadece DES paketinin çekirdeğe eklenmesi durumunda kullanılabilir. DES şifreleme yöntemi sözlük saldırılarına karşı ilave bir başlangıç değeri kullanır.

Veri başlangıcı belirtilen aygıt veya dosya içinde konum bayta taşınır.

ÇIKIŞ DURUMU

losetup başarılı olması durumunda 0 döndürür, hata durumunda sıfırdan farklı bir değer döner. losetup, dönüş aygıtının durumunu görüntülediği durumlarda, şayet aygıt yapılandırılmamışsa 1, losetup'ı aygıt durumunu saptamaktan alıkoyan bir hata olması durumunda 2 döner.

İLGİLİ DOSYALAR

/dev/loop0, /dev/loop1,... dönüş aygıtları (7 asıl numaralı aygıt)

ÖRNEK

Şayet yüklenebilir modül kullanıyorsanız, öncelikle aşağıdaki komutu kullanarak modülü yüklemelisiniz:

# insmod loop.o

Aşağıdaki komutlar, dönüş aygıtının kullanımına bir örnek teşkil edebilir.

    dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
    losetup -e des /dev/loop0 /file
    Password:
    Init (up to 16 hex digits):
    mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
    mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
    ...
    umount /dev/loop0
    losetup -d /dev/loop0

Şayet yüklenebilir bir modül kullanıyorsanız, bu komutla modülü kaldırabilirsiniz:

# rmmod loop.o

KISITLAMALAR

DES şifrelemesi oldukça yavaştır. Diğer yandan XOR ise oldukça zayıftır.

YAZANLAR

Özgün sürüm:Theodore Ts'o <tytso (at) athena.mit.edu>
Özgün DES: Eric Young <eay (at) psych.psy.uq.oz.au>

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

24 Kasım 1993 Linux