Scroll to navigation

INFO(1) Kullanıcı Komutları INFO(1)

İSİM

info - info belgeleri okur

KULLANIM

info
[SEÇENEK]... [MENU-ÖĞESİ]...

AÇIKLAMA

İnfo biçemli belgeleri okur.

Sıkça kullanılan seçenekler

Eşleşen tüm info belgeleri kullanılır.

Tüm info belgelerinin tüm indislerinde DİZGE aranır.

DİZİN INFOPATH’a eklenir.

Ziyaret edilecek info belgesini belirler.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

DİZGE indisli düğüme gider.

İlk ziyaret edilen info dosyasındaki DÜĞÜM adını belirler.

Seçilen düğümler DOSYAya çıktılanır.

Komut satırı seçenekleri düğümüne gider.

Menü öğelerini sırayla iç içe çıktılar.

DEĞER, info değişkeni İSİMe atanır.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Info dosyasının fiziksel konumunu gösterir.

Varsa, seçenek olmayan ilk girdi, başlatılacak menü girdisi olup INFOPATH boyunca tüm ’dir’ dosyalarında aranır. Yoksa, info tüm ’dir’ dosyalarını birleştirir ve sonucu gösterir. Kalan girdiler, ziyaret edilen ilk düğüme göreli menü öğelerinin adları olarak değerlendirilir.

Kısayol tuşlarının özeti için, info içinde H tuşlayın.

ÖRNEKLER

En tepedeki dir menüsünü gösterir.
info info-stnd
info uygulamasının info belgesini gösterir.
info emacs
En tepedeki emacs düğümünden başlar.
info emacs buffers
emacs belgesindeki buffers menü öğesini seçer.
info emacs -n Files
emacs belgesindeki Files düğümünden başlar.
info ’(emacs)Files’
Files düğümünü başlatmanın başka bir yolu.
info --show-options emacs
emacs komut satırı seçenekleri düğümünden başlar.
info --subnodes -o out.txt emacs
emacs belgesinin tamamını out.txt dosyasına döker.
info -f ./foo.info
dir menüsünü araştırmadan ./foo.info dosyasını gösterir.

GERİBİLDİRİM

Hata bildirimleri için: <bug-texinfo (at) gnu.org>
Genel sorular ve fikir alışverişi için: <help-texinfo (at) gnu.org>
Texinfo sayfası: <http://www.gnu.org/software/texinfo/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

info komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. info uygulaması düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,

info info

komutu ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz. (Veya Emacs kullanıyorsanız, M-x sizi belgeye yönlendirecektir.)

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Temmuz 2021 texinfo 6.8