Scroll to navigation

dumpe2fs(8) dumpe2fs(8)

İSİM

dumpe2fs - ext2/ext3 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

KULLANIM

dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob süperblok ] [ -oB blokboyu ] aygıt

AÇIKLAMA

dumpe2fs, istenen aygıt üzerinde bulunan dosya sisteminin süperblokları ve blok gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler.

dumpe2fs, BSD Hızlı Dosya Sistemindeki (BSD Fast File System) Berkeley dumpfs'ine oldukça benzemektedir.

SEÇENEKLER

Dosya sistemindeki bozuk alanlar için ayrılmış blokları gösterir.

Birincil süperbloğu kullanmak yerine, süperblok ile belirtilen başka bir süperbloğu kullanır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.

Dosya sistemi incelenirken blokboyu baytlık bloklar kullanılır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.

Dosya sistemi dumpe2fs'in tanımadığı özelliklere sahip olsa bile dosya sistemi bilgileri görüntülenir. Sonuçlar tahmini olabilir.

Sadece süperblok bilgilerini görüntüler. Blok gruplarını tanıtıcı bilgiler çıktıda yer almaz.

e2image(8) tarafından oluşturulmuş bir diskeşlem dosyasındaki bir dosya sisteminin bilgilerini görüntüler. Verilen aygıt ismi diskeşlem dosyasına giden yol olarak kullanır.

Ayrıntılı grup bilgilerini blok numaralarını onaltılık biçimde göstererek basar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZILIM HATALARI

Çıktıyı anlayabilmek için fiziksel dosya sistemi yapısını bilmeniz gerekmektedir.

YAZANLAR

dumpe2fs Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır. Şu anda bakımı Theodore Ts'o <tytso (at) alum.mit.edu> tarafından yapılmaktadır.

YARARLANIM

dumpe2fs, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mayıs 2005

Şubat 2005 E2fsprogs sürüm 1.36