Scroll to navigation

DROP TRIGGER(7) SQL - Dil Deyimleri DROP TRIGGER(7)

İSİM

DROP TRIGGER - bir tetik tanımını kaldırır

KULLANIM

DROP TRIGGER isim ON tablo [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

DROP TRIGGER mevcut bir tetik tanımını kaldırır. Komutu çalıştırabilmek için, tetiğin tanımlandığı tablonun sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

Kaldırılacak tetik tanımının ismi.

Tetiğin tanımlandığı tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

Tetiğe bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

Tetiğe bağımlı nesneler varsa tetiğin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

films tablosundan if_dist_exists tetiğini kaldırmak için:

DROP TRIGGER if_dist_exists ON films;

UYUMLULUK

DROP TRIGGER deyimi SQL standardı ile uyumlu değildir. SQL standardında, tetik isimleri tablolara ait değildir, dolayısıyla komut tablo ismini içermez (DROP TRIGGER isim şeklinde kullanılır).

İLGİLİ BELGELER

CREATE TRIGGER [create_trigger(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL