Scroll to navigation

badblocks(8) badblocks(8)

İSİM

badblocks - bir aygıtı bozuk blokları bulmak için tarar

KULLANIM

badblocks [ -svwnf ] [ -b blokboyu ] [ -c bloksayısı ]
          [ -i girdidosyası ] [ -o çıktıdosyası ] [ -p taramasayısı ]
          aygıt [ sonblok ] [ ilkblok ]

AÇIKLAMA

badblocks, bir aygıt (genellikle bir disk bölümü) üzerinde bulunan bozuk blokları aramak için kullanılır. aygıt, /dev/hdc1 gibi bir aygıtı gösteren özel bir dosyadır. sonblok ise sınanacak en son bloktur. Eğer belirtilmez ise öntanımlı olarak aygıt üserindeki son blok kullanılır. ilkblok sınamanın başlatılacağı ilk bloğu gösteren isteğe bağlı bir parametredir. Bu parametre sınamaya diskin ortasından başlayabilme esnekliği sağlar. Eğer belirtilmesse öntanımlı olarak disk üzerindeki ilk blok kullanılır.

Önemli bilgi:
Eğer badblocks komutunun çıktısı e2fsck(8) ya da mke2fs(8)'e yönlendirilecekse blok büyüklüğü gerektiği biçimde belirtilmelidir çünkü hesaplanan blok sayısı blok büyüklüğüne göre değişmektedir.Bu sebepten kullanıcının badblocks komutu yerine e2fsck(8) ve mke2fs(8)'i -c seçeneğiyle kullanması şiddetle önerilir.

SEÇENEKLER

Blok uzunluğu bayt cinsinden belirtilir.

Bir kerede sınanacak blok sayısı belirtilir. Öntanımlı değer 16 bloktur. Bu sayının artırılması badblocks'un verimliliğini artırır fakat aynı zamanda bellek kullanımını da artırır. badblocks, bir kerede sınayacağı blokların sayısıyla doğru orantılı bir belleğe gereksinim duyar. Bu miktar oku/yaz kipinde salt-okunur kipe oranla iki kat, yıkıcı olmayan oku/yaz kipinde üç kattır. Eğer bloksayısı argümanı çok yüksek tutulursa badblocks "tamponları ayırmada bellek yetersizliği" hatası verecek ve çıkacaktır. Yıkıcı olmayan oku/yaz sınamasında bloksayısı'nı çok küçük bir değer olarak verilmesi ise sabit diskin iz tamponunun etkilerinden dolayı bir güvenilmez sabit diskte bozuk blokların gizli kalmasına yol açabilir.

Normalde, badblocks bağlanmış bir aygıt üzerinde oku/yaz sınaması ya da yıkıcı olmayan yazma sınaması yapmayı reddeder. Çünkü her ikisi de sistemin çökmesine hatta salt-okunur biçimde bağlanmış dahi olsa dosya sisteminin zarar görmesine neden olabilir. Eğer badblocks'tan daha akıllı olduğunuzu düşünüyorsanız ki neredeyse böyle bir şey imkansızdır, bu güçlük -f seçeneği kullanılarak aşılabilir, ancak bu seçeneği kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Bu seçeneğin kullanılabileceği güvenli tek durum, /etc/mtab dosyasının yanlış olduğu ve aygıtın gerçekte bağlı olmadığı durumdur.

Zaten varolan bozuk blokların listesini okur. badblocks komutu bu blokları sınamadan atlayacaktır. Çünkü bunlar zaten bozuk olduğu bilinen bloklardır. girdidosyası yerine "-" yazılırsa liste standart girdiden okunacaktır. Standart çıktıya ya da çıktı dosyasına yazılacak yeni bozuk bloklar listesinde bu listede belirtilen bloklar görünmeyecektir. Sınamaya başlamadan önce bozuk olduğu bilinen blokların listesini bu seçenekte kullanılabilecek biçimde dumpe2fs(8) komutunun -b seçeneği ile alabilirsiniz.

Bozuk blokların listesini belirtilen dosyaya yazar. Bu seçenek verilmezse bozuk bloklar standart çıktıda listelenir. Bu dosyanın biçimi e2fsck(8) ya da mke2fs(8) komutunun -l seçeneğiyle kullanılmaya uygundur.

Bozuk blok kalmayıncaya kadar diskin kaç kere taranacağı belirtilir. Öntanımlı değeri sıfırdır. Yani bu seçenek belirtilmezse disk sadece bir defa taranır.

Yıkıcı olmayan oku-yaz kipi kullanılır. Öntanımlı olarak sadece yıkıcı olmayan okuma sınaması yapılır. Bu seçenek, yıkıcı yazma yapılan -w seçeneği ile birlikte kullanılmamalıdır.

Sınanan blokların numaralarını çıktılamak suretiyle sınama sürecinin gelişimini gösterir.

Ayrıntı kipi.

Yıkıcı yazma kipi kullanılır. Bu seçenekle, badblocks bozuk blokları bulurken bloğa bir dizge (0xaa, 0x55, 0xff, 0x00) yazar ve sonra bu dizgeyi aynı bloktan okuyup sonucu karşılaştırır. Bu seçenek yıkıcı olmayan oku-yaz kipinin kullanılmasını sağlayan -n seçeneği ile birlikte asla kullanılmamalıdır.

UYARI

-w seçeneği, üzerinde bir dosya sistemi olan bir disk üzerinde asla kullanılmamalıdır. Bu seçenek verileri siler! Eğer bir dosya sistemi üzerinde yazma sınaması uygulamak istiyorsanız -n seçeneğini kullanmalısınız. Bu seçenek verildiğinde işlem daha yavaştır ama diskteki veri korunur.

YAZAN

badblocks, Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır. Şu andaki sorumlusu Theodore Ts'o <tytso (at) mit.edu>'dur. Yıkıcı olmayan okuma-yazma sınaması David Beattie <dbeattie (at) softhome.net> tarafından gerçeklenmiştir.

YARARLANIM

badblocks, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

e2fsck(8), mke2fs(8), dumpe2fs(8).

ÇEVİREN

Serpil Vuran <serpilc (at) erkunt.com.tr>, Haziran 2004

Kasım 2002 E2fsprogs version 1.32