Scroll to navigation

ALTER OPERATOR(7) SQL - Dil Deyimleri ALTER OPERATOR(7)

İSİM

ALTER OPERATOR - bir işlecin tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER OPERATOR name ( { solterim_türü | NONE },
                      { sağterim_türü | NONE } ) OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER OPERATOR bir işlecin tanımını değiştirir. Tek işlevselliği işlecin sahibini değiştirmektir.

PARAMETRELER

Mevcut bir işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).

İşlecin sol tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.

İşlecin sağ tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.

İşlecin yeni sahibi. Bir işlecin sahibini sadece ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir.

ÖRNEKLER

Terimleri text türünde olan a @@ b özel işlecinin sahibini değiştirmek için:

ALTER OPERATOR @@ (text, text) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER OPERATOR diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

CREATE OPERATOR [create_operator(7)], DROP OPERATOR [drop_operator(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005

PostgreSQL