Scroll to navigation

ALTER DOMAIN(7) SQL - Dil Deyimleri ALTER DOMAIN(7)

İSİM

ALTER DOMAIN - bir veri alanının tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER DOMAIN isim
    { SET DEFAULT ifade | DROP DEFAULT }
ALTER DOMAIN isim
    { SET | DROP } NOT NULL
ALTER DOMAIN isim
    ADD alan-kısıtı
ALTER DOMAIN isim
    DROP CONSTRAINT kısıt-ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
ALTER DOMAIN isim
    OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER DOMAIN mevcut bir veri alanının tanımını değiştirir. Çeşitli alt biçimleri vardır:

Bu biçim bir alanın öntanımlı değerini belirlemek ya da silmek için kullanılır. Burada belirlenen öntanımlılar sadece bu cümleden sonraki INSERT cümlelerine uygulanır; bu veri alanının kullanıldığı bir tablodaki mevcut satırlar etkilenmezler.

Bu biçim bir veri alanının NULL değerlere izin verip vermeyeceğini belirlemek için kullanılır. Sadece, bu veri alanını kullanıldığı sütunlar NULL değer içermediği takdirde SET NOT NULL yapabilirsiniz.

Bu biçim CREATE DOMAIN [create_domain(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak bir veri alanına yeni bir kısıt eklemek için kullanılır. Bu sadece veri alanının kullanıldığı tüm sütunlar yeni kısıtı yerine getirebiliyorsa başarılı olacaktır.

Bu biçim bir veri alanındaki kısıtları siler.

Bu biçim belirtilen kullanıcıyı veri alanının sahibi yapar.

Sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından kullanılabilen ALTER DOMAIN OWNER biçimi dışında, ALTER DOMAIN kullanmak için veri alanının sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

Değiştirilecek mevcut bir veri alanının ismi (şema nitelemeli olabilir).

Veri alanı için yeni alan kısıtı.

Silinecek mevcut bir kısıtın ismi.

Kısıta bağımlı nesneleri özdevimli siler.

Kısıta bağımlı bir nesne varsa, kısıtın silinmesini önler. Bu davranış öntanımlıdır.

Veri alanının yeni sahibinin kullanıcı ismi.

ÖRNEKLER

Bir veri alanına bir NOT NULL kısıtı eklemek için:

ALTER DOMAIN zipcode SET NOT NULL;

Bir veri alanında bir NOT NULL kısıtını kaldırmak için:

ALTER DOMAIN zipcode DROP NOT NULL;

Bir veri alanına bir sınama kısıtı eklemek için:

ALTER DOMAIN zipcode
    ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(VALUE) = 5);

Bir veri alanından bir sınama kısıtını kaldırmak için:

ALTER DOMAIN zipcode DROP CONSTRAINT zipchk;

UYUMLULUK

Bir PostgreSQL oluşumu olarak OWNER'lı biçim dışında ALTER DOMAIN cümleleri SQL:1999 ile uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

CREATE DOMAIN [create_domain(7)], DROP DOMAIN [drop_domain(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005

PostgreSQL