Scroll to navigation

TRUNCATE(1) Användarkommandon TRUNCATE(1)

NAMN

truncate - shrink or extend the size of a file to the specified size

SYNOPSIS

truncate FLAGGA... FIL...

BESKRIVNING

Krymp eller utöka storleken på varje FIL till den angivna storleken.

Ett FILargument som inte finns skapas.

Om en FIL är större än den angivna storleken förloras överskjutande data. Om en FIL är kortare utökas den och den utökade glesa delen (hålet) läses som noll-byte:ar.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skapa inga filer.
Använd STORLEK som antal IO-block istället för byte.
Basera storlek på RFIL.
Ange eller justera filstorlek med STORLEK byte.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Argumentet STORLEK är ett heltal och eventuell enhet (exempel: 10K är 10·1024). Enheter är K, M, G, T, P, E, Z, Y (potenser av 1024) eller KB, MB, … (potenser av 1000). Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare.

STORLEK kan också föregås av en av följande modifierande tecken: ”+” utöka med, ”-” minska med, ”<” högst, ”>” minst, ”/” avrunda neråt till multipel av, ”%” avrunda uppåt till multipel av.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Padraig Brady.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) truncate invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32