Scroll to navigation

TR(1) Användarkommandon TR(1)

NAMN

tr - translate or delete characters

SYNOPSIS

tr [FLAGGA]... MÄNGD1 [MÄNGD2]

BESKRIVNING

versätt, pressa ihop och/eller ta bort tecken från standard in, skriv till standard ut.

Använd komplementet av MÄNGD1.
Ta bort tecken i MÄNGD1, översätt inte.
Ersätt varje sekvens av ett upprepat tecken som är uppräknat i den sista förekomsten av MÄNGD, med en ensam förekomst av det tecknet.
-t, --truncate-set1
Hugg först av MÄNGD1 till längden hos MÄNGD2.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

MÄNGDer anges som en sträng tecken. De flesta representerar sig själva. Följande sekvenser tolkas:

tecken med det oktala värdet NNN (1 till 3 oktala siffror)
\\
omvänt snedstreck
ljudsignal
backsteg
sidmatning
nyrad
vagnretur
horisontell tabulator
vertikal tabulator
alla tecken från TECK1 till TECK2 i stigande ordning
[TECK*]
i MÄNGD2, repetera TECK upp till längden av MÄNGD1
[TECK*REP]
REP kopior av TECK, REP är oktalt om det startar med 0
[:alnum:]
alla bokstäver och siffror
[:alpha:]
alla bokstäver
[:blank:]
alla horisontella blanka
[:cntrl:]
alla styrtecken
[:digit:]
alla siffror
[:graph:]
alla skrivbara tecken, ej blanka
[:lower:]
alla gemena bokstäver
[:print:]
alla skrivbara tecken, inklusive mellanrum
[:punct:]
alla tecken för interpunktion
[:space:]
alla horisontella och vertikala blanka
[:upper:]
alla versala bokstäver
[:xdigit:]
alla hexadecimala siffror
[=TECKEN=]
alla tecken som är lika med TECKEN

Översättning sker om -d inte ges och både MÄNGD1 och MÄNGD2 finns. -t kan endast användas vid översättning. MÄNGD2 expanderas till längden av MÄNGD1 genom att dess sista tecken upprepas tillräckligt många gånger. Överflödiga tecken i MÄNGD2 ignoreras. Endast [:lower:] och [:upper:] expanderas garanterat i stigande ordning. Används de i MÄNGD2 vid översättning kan de endast användas parvis för att ange skiftlägesändring. -s använder sist angivna MÄNGD, och sker efter översättning eller borttagning.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tr invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32