Scroll to navigation

SYNC(1) Användarkommandon SYNC(1)

NAMN

sync - Synchronize cached writes to persistent storage

SYNOPSIS

sync [FLAGGA] [FIL]...

BESKRIVNING

Synkronisera cachade skrivningar till bestående lagring.

Om en eller flera filer anges, synkronisera endast dem, eller filsystemet som innehåller dem.

Synkronisera endast fildata, inte ej behövd metadata.
Synkronisera filsystemen som innehåller filerna.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

BUGS

Persistence guarantees vary per system. See the system calls below for more details.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jim Meyering och Giuseppe Scrivano.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/sync>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sync invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32