Scroll to navigation

SORT(1) Användarkommandon SORT(1)

NAMN

sort - sort lines of text files

SYNOPSIS

sort [FLAGGA]... [FIL]...
sort [FLAGGA]... --files0-from=F

BESKRIVNING

Skriv en sorterad sammanfogning av alla FIL(er) till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta. Sorteringsflaggor:

Ignorera inledande mellanslag.
Betrakta endast alfanumeriska och blanka tecken.
Byt gemener mot versaler.
Jämför enligt generellt numeriskt värde.
Beakta endast skrivbara tecken.
Jämför (okänd) < 'JAN' < … < 'DEC'.
Jämför mänskligt läsbara tal (t.ex., 2K 1G).
Jämför enligt strängens numeriska värde.
Blanda, men gruppera identiska nycklar. Se shuf(1).
Hämta slumpbyte:ar från FIL.
Vänd på resultatet av jämförelserna.
Sortera enligt ORD: general-numeric -g, human-numeric -h, month -M, numeric -n, random -R, version -V.
Naturlig sortering av (versions)nummer i text.

Andra flaggor:

Slå samman högst ANTAL indatafiler åt gången, använd temporärfiler för filer.
Kontrollera om indata är sorterad, sortera ej.
Som -c, men rapportera inte en första felaktig rad.
Komprimera temporärfiler med PROG; packa upp dem med PROG -d.
Annotera delarna av raden som används för sortering, och varna om tveksam användning till standard fel.
Läs indata från filerna som anges med nollterminerade namn i filen F. Om F är - så läs namn från standard in.
Sortera via en nyckel; NYCKELDEF anger plats och typ.
Slå samman redan sorterade filer, sortera inte.
Skriv resultatet till FIL i stället för standard ut.
Stabilisera sortering genom att stänga av sista-utvägsjämförelse.
Använd STORLEK för huvudminnesbuffert.
Använd SEP istället för övergång från ej blanka till blanka.
Använd KAT för tillfälliga filer, ej $TMPDIR eller /tmp; flera argument anger flera kataloger.
Ändra antalet samtidiga sorteringskörningar till N.
Med -c, kontrollera strikt ordningsföljd; utan -c, skriv ut endast den första av flera lika.
Radavgränsare är NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

NYCKELDEF är F[.C][FLGR][,F[.C][FLGR]] för start och slutposition, där F är ett fältnummer och C en teckenpositionen inom fältet; båda börjar på 1, och som standard är slutpositionen radens slut. Om vare sig -t eller -b är på räknas tecken i fältet från början av föregående blanktecken. FLGR är en eller flera enbokstavs ordningsflaggor [bdfgiMhnRrV], vilka ersätter globala ordningsflaggor för den nyckeln. Om ingen nyckel är angiven, använd hela raden som nyckel. Använd --debug för att diagnostisera felaktigt användande av nycklar.

STORLEK kan följas av följande multiplikativa ändelser: % 1% av minne, b 1, K 1024 (standard), och så vidare för M, G, T, P, E, Z, Y.

*** VARNING *** Lokalen som är angiven i omgivningen påverkar sorteringsordning. Sätt LC_ALL=C för att få traditionell sorteringsordning som använder de underliggande bytevärdena.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Mike Haertel och Paul Eggert.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

shuf(1), uniq(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/sort>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sort invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32