Scroll to navigation

SLEEP(1) Användarkommandon SLEEP(1)

NAMN

sleep - delay for a specified amount of time

SYNOPSIS

sleep ANTAL[ÄNDELSE]...
sleep FLAGGA

BESKRIVNING

Gör paus i ANTAL sekunder. ÄNDELSE kan vara ”s” för sekunder (standardval), ”m” för minuter, ”h” för timmar eller ”d” för dagar. ANTAL behöver inte vara ett heltal. Med två eller flera argument, gör paus så länge som summan av dem anger.

Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jim Meyering och Paul Eggert.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

sleep(3)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sleep invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32