Scroll to navigation

RUNCON(1) Användarkommandon RUNCON(1)

NAMN

runcon - run command with specified security context

SYNOPSIS

runcon KONTEXT KOMMANDO [args]
runcon [ -c ] [-u ANV] [-r ROLL] [-t TYP] [-l INTVL] KOMMANDO [args]

BESKRIVNING

Run COMMAND with completely-specified CONTEXT, or with current or transitioned security context modified by one or more of LEVEL, ROLE, TYPE, and USER.

If none of -c, -t, -u, -r, or -l, is specified, the first argument is used as the complete context. Any additional arguments after COMMAND are interpreted as arguments to the command.

Note that only carefully-chosen contexts are likely to successfully run.

Kör ett program i en annan SELinux-säkerhetskontext. Med varken KONTEXT eller KOMMANDO, skriv ut den aktuella säkerhetskontexten.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Fullständig säkerhetskontext.
Beräkna processövergångskontext före modifiering.
Typ (för samma roll som föräldern).
Användaridentitet.
Roll.
Nivåintervall.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Russell Coker.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) runcon invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32