Scroll to navigation

NPROC(1) Användarkommandon NPROC(1)

NAMN

nproc - print the number of processing units available

SYNOPSIS

nproc [FLAGGA]...

BESKRIVNING

Skriv antalet processorenheter som är tillgängliga för den aktuella processen, vilket kan vara mindre än antalet inkopplade processorer.

Skriv antalet installerade processorer.
Om möjligt, uteslut N processorenheter.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Giuseppe Scrivano.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) nproc invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32