Scroll to navigation

HOSTID(1) Användarkommandon HOSTID(1)

NAMN

hostid - skriv ut den numeriska identifieraren för aktuell värd

SYNOPSIS

hostid [FLAGGA]

BESKRIVNING

Skriv ut den numeriska identifieraren (i hexadecimal form) för aktuell värd.

Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

gethostid(3)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/hostid>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) hostid invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32