Scroll to navigation

GRUB-PROBE(8) Systemadministrationsverktyg GRUB-PROBE(8)

NAMN

grub-probe - probe device information for GRUB

SYNOPSIS

grub-probe [FLAGGA...] [FLAGGA]... [SÖKVÄG|ENHET]

BESKRIVNING

Avsök enhetsinformation för en given sökväg (eller enhet, om flaggan -d är given).

-0
separera objekt i utmatning med ASCII NUL-tecken
givet argument är en systemenhet, inte en sökväg
använd FIL som enhetsmappning [standard=/boot/grub/device.map]
Skriv ut MÅL. Tillgängliga mål: abstraction, arc_hints, baremetal_hints, bios_hints, compatibility_hint, cryptodisk_uuid, device, disk, drive, efi_hints, fs, fs_label, fs_uuid, gpt_parttype, hints_string, ieee1275_hints, msdos_parttype, partmap, partuuid, zero_check [standard=fs]
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE OCKSÅ

grub-fstest(1)

Den fullständiga dokumentationen för grub-probe underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-probe är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-probe

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

juni 2022 GRUB 2.06-3