Scroll to navigation

GRUB-MKRELPATH(1) Användarkommandon GRUB-MKRELPATH(1)

NAMN

grub-mkrelpath - make a system path relative to its root

SYNOPSIS

grub-mkrelpath [FLAGGA...] SÖKVÄG

BESKRIVNING

Transformera ett systemfilnamn till ett GRUB-filnamn.

-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE OCKSÅ

grub-probe(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mkrelpath underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mkrelpath är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mkrelpath

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

juni 2022 GRUB 2.06-3