Scroll to navigation

DIRCOLORS(1) Användarkommandon DIRCOLORS(1)

NAMN

dircolors - color setup for ls

SYNOPSIS

dircolors [FLAGGA]... [FIL]

BESKRIVNING

Skriv ut kommandon för att sätta miljövariabeln LS_COLORS.

Bestäm utformat:

Skriv kod för att sätta LS_COLORS i Bourne-skal.
Skriv kod för att sätta LS_COLORS i C-skal.
Visa standardvärden.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Om FIL anges, läs den för att bestämma vilka färger som skall användas till vilka filtyper och ändelser. Annars används en fördefinierad databas. För detaljer om formatet på dessa filer, kör ”dircolors --print-database”.

UPPHOVSMAN

Skrivet av H. Peter Anvin.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) dircolors invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32