Scroll to navigation

CUT(1) Användarkommandon CUT(1)

NAMN

cut - remove sections from each line of files

SYNOPSIS

cut FLAGGA... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv valda delar av rader från varje FIL till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Välj endast dessa byte.
Välj endast dessa tecken.
Använd AVSKILJ i stället för TAB som fältavskiljare.
Välj endast dessa fält; skriv också ut rader som saknar avskiljare, om inte flaggan -s anges.
(ignorerad)
Tar komplementet av de valda byten, tecknen eller fälten.
Skriv inte ut rader som saknar fältavskiljare.
Använd STRÄNG som avskiljare vid utmatning standard är att använda inmatningsavskiljaren.
Radavgränsare är NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Använd en och endast en av -b, -c eller -f. Varje LISTA består av ett intervall, eller flera intervall avskiljda med komman. Utvald indata skrivs i samma ordning som den läses, och skrivs exakt en gång. Varje intervall är en av:

N:e byte, tecken eller fält, räknat från 1.
N-
Från N:e byte, tecken eller fält, till radslut.
N-M
Från N:e till och med M:e byte, tecken eller fält.
Från första till och med M:e byte, tecken eller fält.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David M. Ihnat, David MacKenzie och Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) cut invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32