Scroll to navigation

CAT(1) Användarkommandon CAT(1)

NAMN

cat - concatenate files and print on the standard output

SYNOPSIS

cat [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Sammanfoga FIL(er) till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Som -vET.
Numrera icke-tomma rader, åsidosätter -n.
Som -vE.
Visa $ i slutet av varje rad.
Numrera alla rader.
Utelämna upprepade tomma rader.
Som -vT.
Visa TAB-tecken som ^I.
(ignorerad)
Använd ^ och M-notation, utom för nyrad och TAB.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

cat f - g
kriv f:s innehåll, därefter standard in, och sedan g:s innehåll.
Kopiera standard in till standard ut.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Torbjorn Granlund och Richard M. Stallman.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

tac(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) cat invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32