Scroll to navigation

BISON(1) Användarkommandon BISON(1)

NAMN

bison - GNU Project parser generator (yacc replacement)

SYNOPSIS

bison [FLAGGA]... FIL

BESKRIVNING

Bison is a parser generator in the style of yacc(1). It should be upwardly compatible with input files designed for yacc.

Input files should follow the yacc convention of ending in .y. Unlike yacc, the generated files do not have fixed names, but instead use the prefix of the input file. Moreover, if you need to put C++ code in the input file, you can end his name by a C++-like extension (.ypp or .y++), then bison will follow your extension to name the output file (.cpp or .c++). For instance, a grammar description file named parse.yxx would produce the generated parser in a file named parse.tab.cxx, instead of yacc's y.tab.c or old Bison version's parse.tab.c.

This description of the options that can be given to bison is adapted from the node Invocation in the bison.texi manual, which should be taken as authoritative.

Bison supports both traditional single-letter options and mnemonic long option names. Long option names are indicated with -- instead of -. Abbreviations for option names are allowed as long as they are unique. When a long option takes an argument, like --file-prefix, connect the option name and the argument with =.

Generera en deterministisk LR- eller generaliserad LR- (GLR-)parser som använder LALR(1), IELR(1) eller kanonisk LR(1) parsningstabeller.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too. The same is true for optional arguments.

Arbetslägen:

Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.
Skriv katalogen som innehåller lokalberoende data och avsluta.
Skriv katalogen som innehåller skelett och XSLT och avsluta.
Applicera fixar på källgrammatikfilen och avsluta.
Aktivera diverse funktioner.

FUNKTIONER är en lista av kommaseparerade ord som kan inkludera:

visa fel med cirkumflex
visa maskinläsbara fixar
generera inte någon fil
alla ovanstående
avaktivera alla ovanstående

Diagnostik:

Rapportera varningarna som faller inom KATEGORI.
Huruvida diagnostik skall färgläggas.
Ange CSS-FIL:en för färgläggning av diagnostik.

Varningskategorierna inkluderar:

S/R-konflikter (aktiverat som standard)
R/R-konflikter (aktiverat som standard)
generera konfliktmotexempel
strängalias som inte är fästa vid en symbol
föråldrade konstruktioner
tomma regler utan %empty
ej satta eller oanvända mittregelvärden
oanvändbar precedens och associativitet
inkompatibiliteter med POSIX Yacc
övrigt
alla andra varningar (aktiverat som standard)
alla varningarna utom ”counterexamples”, ”dangling-alias” och ”yacc”
slå av varningar i KATEGORI
slå av alla varningarna
behandla varningar som fel

NÄR kan vara en av följande:

färglägg utdata
färglägg inte utdata
färglägg utdata om enheten är en tty

Trimma parsern:

Ange programspråk för utmatning.
Ange skelettfilen som skall användas.
Instrumentera parsern för spårning samma som ”-Dparse.trace”.
Aktivera stöd för lägen.
Motsvarar ”%define NAMN VÄRDE”.
Åsidosätt ”%define NAMN VÄRDE”.
Lägg till PREFIX före externa symboler undanbedes till förmån för ”-Dapi.prefix={PREFIX}”.
Generera inte ”#line”-direktiv.
Inkludera en tabell över elementnamn.
Emulera POSIX yacc.

Utdatafiler:

Skapa också en huvudfil.
Likaledes, utan att kunna ange FIL (för POSIX-Yacc).
Skapa också detaljer om automaten.
Skriv en rapport till FIL.
Samma som --report=state.
Ange ett PREFIX för utdatafiler.
Lägg utdata i FIL.
Skapa också en graf av automaten.
Skapa också en HTML-rapport om automaten.
Skapa också en XML-rapport om automaten.
i utmatningsfiler

SAKER är en lista med kommaseparerade ord som kan innehålla:

beskriv tillstånden
komplettera kärnobjektmängderna med sina höljen
koppla uttryckligen framåtblickande element till objekt
beskriv lösning av skifta/reducerakonflikter
generera konfliktmotexempel
inkludera all ovanstående information
avaktivera rapporten

UPPHOVSMAN

Skriven av Robert Corbett och Richard Stallman.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-bison@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.
GNU Bison hemsida: <https://www.gnu.org/software/bison/>
Allmän hjälp med att använda GNU-program: <https://www.gnu.org/gethelp/>.

Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.
För fullständig dokumentation, kör: info bison.

COPYRIGHT

Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc.
Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.

SE OCKSÅ

lex(1), flex(1), yacc(1).

Den fullständiga dokumentationen för bison underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och bison är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info bison

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU Bison 3.8.2