Scroll to navigation

BASE32(1) Användarkommandon BASE32(1)

NAMN

base32 - base32 encode/decode data and print to standard output

SYNOPSIS

base32 [FLAGGA]... [FIL]

BESKRIVNING

Base32-koda eller -avkoda FIL, eller standard in, till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Avkoda data.
Vid avkodning, bortse från ickealfabetiska tecken.
Bryt kodade rader efter KOL tecken (76 som standard). Använd 0 för att slå av radbrytning.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Data kodas för base32-alfabetet enligt beskrivningen i RFC 3548. Vid avkodning kan indata innehålla nyradstecken förutom de byte som tillhör det egentliga base32-alfabetet. Använd --ignore-garbage för att försöka återhämta från tecken utanför alfabetet i den kodade strömmen.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Simon Josefsson.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/base32>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) base32 invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32