Scroll to navigation

ypcat(1) General Commands Manual ypcat(1)

NAZWA

ypcat - wypisuje zawartości mapy NIS

SKŁADNIA

ypcat [ -kt ] [ -d domena ] nazwamapy
ypcat -x

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

ypcat drukuje zawartości mapy NIS określonych przez nazwęmapy, które mogą być nazwą mapy lub pseudonimem mapy.

OPCJE

Określa nazwę domeny inną niż wartość domyślna, zwróconą przez domainname(1).
Wyświetla mapę kluczy. Ta opcja jest przydatna z mapami w których wartości są puste albo klucz nie jest częścią wartości.
Ta opcja hamuje tłumaczenie pseudonimu mapy.
Wyświetla tabelę tłumaczeń pseudonimów map.

PLIKI

/var/yp/nicknames
tabela tłumaczeń pseudonimów map.

ZOBACZ TAKŻE

domainname(8), nicknames(5), ypbind(8), ypmatch(1), yppoll(8), ypserv(8), yset(8), ypwhich(1)

AUTOR

ypcat jest częścią pakietu yp-tools, który został napisany przez Thorstena Kukuka <kukuk@vt.uni-paderborn.de>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 1 ypcat

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

maj 1998 Narzędzia YP 2.2