Scroll to navigation

uuxqt(8) System Manager's Manual uuxqt(8)

NAZWA

uuxqt - demon wywołania UUCP

SKŁADNIA

uuxqt [opcje]

OPIS

Demon uuxqt wywołuje polecenia zażądane przez uux(1) z zarówno lokalnego systemu, jak i systemów zdalnych. Jest uruchamiany automatycznie przez demona uucico(8) (chyba że uucico(8) zostało wywołane z opcją -q lub --nouuxqt).

Zazwyczaj nie ma potrzeby wywoływania tego polecenia, gdyż jest ono wywoływane przez uucico(8). Jednak czasem może być używane do zyskania większej kontroli nad przetwarzaniem kolejki zadań.

Wielokrotne wywołania uuxqt mogą pracować naraz, pod kontrolą polecenia konfiguracyjnego max-uuxqts.

OPCJE

uuxqt można przekazać następujące opcje:

Wykonuje tylko żądania podanego polecenia. Na przykład:

uuxqt --command rmail

Wywołuje tylko żądania pochodzące z podanego systemu.
Włącza generowanie informacji diagnostycznych zadanego rodzaju. Rozpoznawane są następujące: abnormal, chat, handshake, uucp-proto, proto, port, config, spooldir, execute, incoming, outgoing. Dla programu znaczenie mają tylko abnormal, config, spooldir i execute.

Można podać wiele typów pooddzielanych przecinkami, a opcja --debug może pojawić się wielokrotnie. Można podać również liczbę, która włączy kolejne rodzaje z powyższej listy; na przykład, --debug 2 jest równoważne --debug abnormal,chat.

Wyjście diagnostyczne jest wysyłane do pliku informacji diagnostycznych, który można wypisać poleceniem uulog -D.

Wskazuje plik konfiguracyjny, z którego ma korzystać program. Opcja ta może być niedostępna, zależnie od tego, jak skompilowano uuxqt.
Wypisuje wersję i kończy pracę.
Wyświetla komunikat pomocy i wychodzi.

ZOBACZ TAKŻE

uucp(1), uux(1), uucico(8)

AUTOR

Ian Lance Taylor (ian@airs.com)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

Taylor UUCP 1.07