Scroll to navigation

TR(1) Polecenia użytkownika TR(1)

NAZWA

tr - zamienia lub usuwa znaki

SKŁADNIA

tr [OPCJA]... ZBIÓR1 [ZBIÓR2]

OPIS

Zamienia, kasuje powtórzone i/lub usuwa znaki ze standardowego wejścia, wypisując wynik na standardowe wyjście.

używa dopełnienia ZBIORU1
usuwa znaki ze ZBIORU1, nie zamienia ich
zastępuje każdą sekwencję powtórzonego znaku określonego w ostatnim ZBIORZE, pojedynczym wystąpieniem tego znaku
-t, --truncate-set1
najpierw przycina ZBIÓR1 do długości ZBIORU2
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ZBIÓR składa się z podanych łańcuchów znaków. Większość znaków reprezentuje siebie. Interpretowane są następujące sekwencje:

znak o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr ósemkowych)
\\
odwrotny ukośnik
dzwonek, alarm (BEL)
backspace
wysuw strony
znak nowego wiersza
powrót karetki
tabulacja pozioma
tabulacja pionowa
wszystkie znaki od ZNAKU1 do ZNAKU2 w kolejności rosnącej
[ZNAK*]
w ZBIORZE2 kopiuje ZNAK, dopóki nie osiągnie długości ZBIORU1
[ZNAK*LICZBA-POWTÓRZEŃ]
kopiuje ZNAK LICZBĘ-POWTÓRZEŃ razy (w notacji ósemkowej, licząc od zera)
[:alnum:]
wszystkie litery i cyfry
[:alpha:]
wszystkie litery
[:blank:]
wszystkie odstępy poziome (tzw. białe znaki)
[:cntrl:]
wszystkie znaki sterujące
[:digit:]
wszystkie cyfry
[:graph:]
wszystkie znaki drukowalne, z wyłączeniem spacji
[:lower:]
wszystkie małe litery
[:print:]
wszystkie znaki drukowalne, łącznie ze spacją
[:punct:]
wszystkie znaki interpunkcyjne
[:space:]
wszystkie odstępy poziome lub pionowe (tzw. białe znaki)
[:upper:]
wszystkie wielkie litery
[:xdigit:]
wszystkie cyfry szesnastkowe
[=ZNAK=]
wszystkie znaki, które są równoważne ZNAKOWI

Do zamiany dochodzi, gdy nie podano opcji -d, natomiast podano ZBIÓR1 oraz ZBIÓR2. Opcja -t może być użyta tylko przy zamianie. ZBIÓR2 jest uzupełniany do długości ZBIORU1, przez powtarzanie ostatniego jego znaku, aż do osiągnięcia wymaganej długości. Nadmiarowe znaki ZBIORU2 są ignorowane. Gwarantuje się rozwinięcie jedynie [:lower:] i [:upper:] w porządku rosnącym; jeśli są wykorzystane przy zamianie, w ZBIORZE2, to mogą być używane tylko, gdy są zestawione w parach, do przeprowadzenia zamiany wielkości znaków. Opcja -s używa ostatnio określonego ZBIORU i ma miejsce już po zamianie i usuwaniu.

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tr invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2021 GNU coreutils 8.32