Scroll to navigation

STAT(1) Polecenia użytkownika STAT(1)

NAZWA

stat - wyświetla status pliku lub systemu plików

SKŁADNIA

stat [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

podąża za dowiązaniami
wyświetla status systemu plików, zamiast statusu pliku
specify how to use cached attributes; useful on remote file systems. See MODE below
używa podanego FORMATU zamiast domyślnego; wypisuje znak nowego wiersza po każdym użytym FORMACIE
jak --format, ale interpretuje sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem i nie wypisuje obowiązkowego znaku nowego wiersza. Aby go wypisać, należy użyć \n w podanym FORMACIE
wyświetla informacje w zwięzłej formie
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

The --cached MODE argument can be; always, never, or default. `always` will use cached attributes if available, while `never` will try to synchronize with the latest attributes, and `default` will leave it up to the underlying file system.

Prawidłowe sekwencje FORMATU dla plików (jeżeli nie podano opcji --file-system):

%a
permission bits in octal (note '#' and '0' printf flags)
%A
permission bits and file type in human readable form
%b
liczba zajętych bloków (patrz %B)
%B
rozmiar każdego bloku podanego przez %b, w bajtach
%C
łańcuch kontekstu bezpieczeństwa SELinux
%d
numer urządzenia, w systemie dziesiętnym
%D
numer urządzenia, szesnastkowo
%f
tryb surowy, szesnastkowo
%F
typ pliku
%g
identyfikator grupy właściciela pliku
%G
nazwa grupy właściciela pliku
%h
liczba dowiązań zwykłych (twardych)
%i
numer i-węzła
%m
punkt montowania
%n
nazwa pliku
%N
nazwa pliku w cudzysłowach, rozwiązana, jeśli jest dowiązaniem symbolicznym
%o
wskazówka nt. optymalnego transferu wejścia/wyjścia
%s
całkowity rozmiar, w bajtach
%t
główny (major) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych
%T
poboczny (minor) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych
%u
identyfikator właściciela pliku
%U
nazwa właściciela pliku
%w
czas utworzenia pliku, w formie czytelnej dla człowieka; - jeśli jest nieznany
%W
czas utworzenia pliku, w sekundach od epoki; 0 jeśli jest nieznany
%x
czas ostatniego dostępu, w formie czytelnej dla człowieka
%X
czas ostatniego dostępu, w sekundach od epoki
%y
czas ostatniej modyfikacji danych, w formie czytelnej dla człowieka
%Y
czas ostatniej modyfikacji danych, w sekundach od epoki
%z
czas ostatniej zmiany statusu, w formie czytelnej dla człowieka
%Z
czas ostatniej zmiany statusu, w sekundach od epoki

Prawidłowe określenia formatu dla systemów plików:

%a
liczba wolnych bloków dostępnych dla zwykłych użytkowników
%b
całkowita liczba bloków danych w systemie plików
%c
całkowita liczba węzłów w systemie plików
%d
liczba wolnych węzłów plików w systemie plików
%f
liczba wolnych bloków w systemie plików
%i
identyfikator systemu plików, szesnastkowo
%l
maksymalna długość nazw plików
%n
nazwa pliku
%s
rozmiar bloku (w celu szybszych transferów)
%S
podstawowy rozmiar bloku (do zliczenia bloków)
%t
identyfikator systemu plików, szesnastkowo
%T
typ, w formie czytelnej dla człowieka

--terse is equivalent to the following FORMAT:

%n %s %b %f %u %g %D %i %h %t %T %X %Y %Z %W %o %C

--terse --file-system is equivalent to the following FORMAT:

%n %i %l %t %s %S %b %f %a %c %d

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję stat, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env stat ....

AUTOR

Napisane przez Michaela Meskesa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

stat(2), statfs(2), statx(2)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stat>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) stat invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2021 GNU coreutils 8.32