Scroll to navigation

QUOTA(1) General Commands Manual QUOTA(1)

NAZWA

quota - wypisanie zużycia i ograniczeń zasobów dyskowych

SKŁADNIA

quota [ -F nazwa-formatu ] [ -guvs | q ]
quota [ -F nazwa-formatu ] [ -uvs | q ] użytkownik
quota [ -F nazwa-formatu ] [ -gvs | q ] grupa

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

quota wypisuje zużycie zasobów dyskowych przez użytkowników i przypisane im kwoty tych zasobów. Domyślnie wypisywane są tylko kwoty dla użytkownika.

quota zgłasza kwoty zasobów na wszystkich wymienionych w /etc/mtab systemach plików. Dla systemów plików zamontowanych przez NFS potrzebne informacje są otrzymywane w wyniku odwołania do rpc.rquotad na serwerze.

OPCJE

Wypisanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na NFS), xfs (kwoty na systemie plików XFS)
Wypisanie kwot dla grup, do których użytkownik należy. Opcjonalna opcja
Opcja ta jest równoważna zachowaniu domyślnemu (tylko kwoty użytkownika).
Wypisanie również kwot na systemach plików, na których nie zajęto zasobów.
Opcja ta spowoduje wybranie przez quota(1) jednostek, w których podawane będą ograniczenia, zużyte miejsce i zużyte i-węzły.
Wypisanie bardziej zwięzłego komunikatu, zawierającego wyłącznie informacje o systemach plików, na których zużycie przekracza ograniczenie wynikające z przydzielonych kwot.

Podanie zarówno -g, jak i -u spowoduje wypisanie kwot dla użytkownika oraz dla grup (do których użytkownik należy).

Tylko superużytkownik może posługiwać się opcją -u z opcjonalnym argumentem użytkownik, aby obejrzeć ograniczenia dla innych użytkowników. Inni użytkownicy mogą posługiwać się opcją -g z opcjonalnym argumentem grupa, aby obejrzeć ograniczenia dla grup, do których należą.

Opcja -q ma pierwszeństwo przed opcją -v.

DIAGNOSTYKA

Jeżeli quota kończy pracę z niezerowym kodem, to na co najmniej jednym systemie plików przekroczone jest ograniczenie kwoty.

PLIKI

pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/mtab
domyślne systemy plików

ZOBACZ TAKŻE

quotactl(2), fstab(5), edquota(8), quotacheck(8), quotaon(8), repquota(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 1 quota

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.