Scroll to navigation

PSMERGE(1) General Commands Manual PSMERGE(1)

NAZWA

psmerge - filtr, łączący kilka plików postscriptowych w jeden

SKŁADNIA

psmerge [ -owyjście.ps ] plik.ps ...

OPIS

Psmerge łączy dokumenty postscriptowe w jeden. Działa jednak tylko w szczególnych przypadkach, kiedy pliki były utworzone tą samą aplikacją, z tą samą konfiguracją urządzenia i z załadowanymi [tymi samymi?] zasobami (fonty, zestawy procedur, wzorce, pliki, itp).

Jesli użyta jest opcja -o, wyjście zostanie zapisane do wskazanego pliku. W przeciwnym wypadku zostanieono przekazane na stdout.

Psmerge łączy pliki skonkatenowane w jeden pojedynczy plik tak samo, jakby były one osobnymi plikami.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1), showchar(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

psmerge przeznaczony jest do specyficznego użytku; nie łączy wszystkich plików.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17