Scroll to navigation

mcopy(1) General Commands Manual mcopy(1)

Nazwa

mcopy - kopiuje pliki pomiędzy MS-DOS-em a Uniksem

OSTRZEŻENIE

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

opis

Polecenie mcopy służy do kopiowania plików MS-DOS do Uniksa i na odwrót. Używa następującej składni:


mcopy [-bspanvmQT] [-D opcja_clash] sourcefile plikdocelowy mcopy [-bspanvmQT] [-D opcja_clash] plikźródłowy [ plikiźródłowe... ] katalogdocelowy mcopy [-tnvm] plikźródłowyMSDOS

Mcopy kopiuje podany plik na plik o zadanej nazwie lub kopiuje wiele plików do podanego katalogu. Źródło jak i cel mogą być zarówno plikami MS-DOS-u, jak i Uniksa.

Użycie litery napędu dla plików MS-DOS-u, na przykład "a:", określa kierunek translacji. Brak określenia napędu oznacza plik Uniksa, którego ścieżka rozpoczyna się w bieżącym katalogu. Jeśli podano literę napędu bez dołączenia do niej nazwy pliku (np. "mcopy a: ." ), to kopiowane są wszystkie pliki z tego napędu.

Jeżeli podano jeden parametr źródła MS-DOS-u (np. "mcopy a:foo.exe"), to celem jest katalog bieżący (".").

Podanie jako nazwy pliku "-" oznacza standardowe wejście lub standardowe wyjście, w zależności od położenia w linii poleceń.

Mcopy przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

Transfer plików tekstowych. Mcopy zamienia napotkane znaki powrót karetki/nowa linia (CR/LF) na znaki nowej linii (LF) podczas kopiowania z MS-DOS-u do Uniksa oraz wykonuje odwrotne zmiany podczas kopiowania plików z Uniksa do MS-DOS-u.
Tryb wsadowy. Zoptymalizowany dla wielkich kopii rekurencyjnych, ale mniej bezpieczny w przypadku załamania podczas kopiowania.
Kopiowanie rekurencyjne. Kopiuje również podkatalogi i ich zawartość.
Zachowuje atrybuty kopiowanych plików.
Przy kopiowaniu wielu plików kończy pracę natychmiast po pierwszej nieudanej kopii (na przykład z powodu braku miejsca na dysku docelowym).
Transfer plików tekstowych (ASCII). ASCII zamienia napotkane znaki powrotu karetki/wysuw linii (CR/LF) na znaki wysuwu linii (LF)
Transfer plików tekstowych (ASCII) z konwersją zestawu znaków. Różni się od -a, tak że ASCII także przekształca przychodzące znaki PC-8 na ich odpowiedniki ISO-8859-1, jeśli tylko jest to możliwe. Podczas czytania plików DOS nieprzetłumaczalne znaki są zastępowane przez "#"; podczas zapisywania plików DOS nieprzetłumaczalne znaki są zastępowane przez ".".
No confirmation when overwriting Unix files. ASCII doesn't warn the user when overwriting an existing Unix file. If the target file already exists, and the -n option is not in effect, mcopy asks whether to overwrite the file or to rename the new file (see `name clashes') for details). In order to switch off confirmation for DOS files, use -o.
Zachowuje czas modyfikacji pliku.
Szczegóły. Wyświetla nazwę każdego kopiowanego pliku.

BŁĘDY

W odróżnieniu od MS-DOSu nie jest obsługiwany operator + (dołącz). Można jednak użyć mtype, by osiągnąc ten sam efekt:


mtype a:plik1 a:plik2 a:plik3 >plikunixa mtype a:plik1 a:plik2 a:plik3 | mcopy - a:plikdosu

ZOBACZ TAKŻE

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:


./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:


./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:


./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

10 lipca 2021 mtools-4.0.32