Scroll to navigation

mattrib(1) General Commands Manual mattrib(1)

Nazwa

mattrib - zmienia atrybuty plików MS-DOS

OSTRZEŻENIE

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

opis

Mattrib używany jest do zmiany flag atrybutów pliku MS-DOS. Ma następującą składnię:

mattrib [-a|+a] [-h|+h] [-r|+r] [-s|+s] [-/] [-p] [-X] plikmsdos [ plikimsdos ... ]

Mattrib dodaje (gdy uruchomiony jest z operatorem "+") lub (z operatorem "-") flagi atrybutów pliku MS-DOS.

Mattrib obsługuje następujące bity atrybutu:

Archiwacja. Używane przez niektóre programy wykonujące kopie zapasowe (backup) do oznaczenia nowego pliku.
Read-only. Używany do oznaczenia pliku tylko do odczytu. Pliki z ustawionym tym bitem nie mogą zostać skasowane przez DEL ani zmodyfikowane.
Systemowy. Używany przez MS-DOS do oznakowania pliku systemu operacyjnego.
Ukryty (hidden). Używany do ukrywania plików przed poleceniem DIR.

Mattrib przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

/ 
Rekurencja. Rekurencyjnie wyświetla atrybuty plików w podkatalogach.
Zwięźle. Wyświetla atrybuty bez jakiegokolwiek wyrównywania odstępami. Jeśli ani nie użyto opcji "/" i plikmsdos nie zawiera znaków uogólniających, i podano tylko jeden parametr określający plik, to wyświetlany jest wyłącznie atrybut bez nazwy pliku. Opcja ta jest wygodna w skryptach.
Tryb replay. Wyświetla jako wynik serię poleceń mformat, które odtworzą bieżące atrybuty, w stosunku do wyjściowej sytuacji, jaka może powstać przez rozpakowanie archiwum tar systemu plików MS-DOS. Generowane są tylko polecenia dla ustawień atrybutów różniących się od domyślnych (bit archiwacji ustawiony dla plików, nieustawiony dla katalogów). Opcja ta jest pomyślana jako dodatek do polecenia tar. Nie jest brany pod uwagę bit readonly, gdyż tar potrafi ustawiać go samodzielnie.

ZOBACZ TAKŻE

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:


./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:


./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:


./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

10 lipca 2021 mtools-4.0.32