Scroll to navigation

LSMOD(8) lsmod LSMOD(8)

NAZWA

lsmod - pokazuje stan modułów w jądrze Linux

SKŁADNIA

lsmod

OPIS

lsmod jest trywialnym programem, który ładnie formatuje zawartość pliku /proc/modules, pokazując aktualnie załadowane moduły jądra.

PRAWA AUTORSKIE

Pierwotnie: Copyright 2002, Rusty Russell, IBM Corporation. Strona podręcznika jest obecnie zarządzana przez Jona Mastersa i innych.

ZOBACZ TAKŻE

insmod(8), modprobe(8), modinfo(8) depmod(8)

AUTORZY

Jon Masters <jcm@jonmasters.org>

Deweloper

Lucas De Marchi <lucas.de.marchi@gmail.com>

Deweloper

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

07/30/2022 kmod