Scroll to navigation

WCSNCASECMP(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSNCASECMP(3)

NAZWA

wcsncasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków o ustalonej długości, ignorując wielkość liter

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
int wcsncasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2, size_t n);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcsncasecmp():


Since glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Before glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcsncasecmp() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncasecmp(3). Porównuje łańcuch szerokich znaków wskazywany przez s1 z łańcuchem szerokich znaków wskazywanym przez s2, biorąc przy tym pod uwagę co najwyżej n szerokich znaków z każdego łańcucha i ignorując różnice w wielkości znaków (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcsncasecmp() zwraca zero, jeśli po przycięciu do n znaków szerokoznakowe łańcuchy s1 i s2 są jednakowe poza różnicami w rozmiarach liter. Zwraca też wartość dodatnią, gdy przycięty s1 jest większy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter). Wartość ujemna jest zwracana, gdy przycięty s1 jest mniejszy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter).

WERSJE

wcsncasecmp() jest dostarczane przez glibc od wersji 2.1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcsncasecmp() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych systemów.

UWAGI

Zachowanie wcsncasecmp() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

ZOBACZ TAKŻE

strncasecmp(3), wcsncmp(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU