Scroll to navigation

WCSCHR(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSCHR(3)

NAZWA

wcschr - odszukuje szeroki znak w łańcuchu szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcschr(const wchar_t *wcs, wchar_t wc);

OPIS

Funkcja wcschr() jest szerokoznakowym odpowiednikiem strchr(3). Szuka pierwszego wystąpienia wc w składającym się z szerokich znaków łańcuchu wcs.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcschr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku wc w szerokoznakowym łańcuchu wcs. Jeśli znak taki nie występuje w łańcuchu, zwracana jest wartość NULL.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcschr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strchr(3), wcspbrk(3), wcsrchr(3), wcsstr(3), wmemchr(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU