Scroll to navigation

UNIMPLEMENTED(2) System Calls Manual UNIMPLEMENTED(2)

NAZWA

afs_syscall, break, fattach, fdetach, ftime, getmsg, getpmsg, gtty, isastream, lock, madvise1, mpx, prof, profil, putmsg, putpmsg, security, stty, tuxcall, ulimit, vserver - niezaimplementowane wywołania systemowe

SKŁADNIA

Unimplemented system calls.

OPIS

Te wywołania systemowe nie zostały zaimplementowane w jądrze Linuksa.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Te wywołania systemowe zawsze zwracają -1 iustawiają errno na ENOSYS.

UWAGI

Należy zauważyć, że ftime(3), profil(3) i ulimit(3) zostały zaimplementowane jako funkcje biblioteczne.

Niektóre wywołania systemowe, takie jak alloc_hugepages(2), free_hugepages(2), ioperm(2), iopl(2) oraz vm86(2) istnieją tylko na niektórych architekturach.

Niektóre wywołania systemowe, takie jak ipc(2), create_module(2), init_module(2), oraz delete_module(2) istnieją tylko dla jąder Linuksa zbudowanych z włączonym wspomaganiem dla nich.

ZOBACZ TAKŻE

syscalls(2)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 października 2022 r. Linux man-pages 6.03