Scroll to navigation

SYSCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa SYSCTL(2)

NAZWA

sysctl - odczyt/zapis parametrów systemu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
#include <linux/sysctl.h>
int _sysctl(struct __sysctl_args *args);

OPIS

This system call no longer exists on current kernels! See NOTES.

_sysctl() odczytuje i/lub ustawia parametry jądra. Na przykład: nazwę hosta, maksymalną liczbę otwartych plików. Argument wywołania ma postać


struct __sysctl_args {

int *name; /* wektor liczb całkowitych opisujący zmienną */
int nlen; /* długość tego wektora */
void *oldval; /* 0 lub adres, gdzie zachować starą wartość */
size_t *oldlenp; /* ilość miejsca na starą wartość,
nadpisywana przez rzeczywisty jej rozmiar */
void *newval; /* 0 lub adres nowej wartości */
size_t newlen; /* rozmiar nowej wartości */ };

Wywołanie to dokonuje przeszukiwania struktury drzewiastej, prawdopodobnie pzypominającej drzewo katalogowe z /proc/sys, i jeśli żądany element zostanie znaleziony, wywołuje odpowiednią funkcję do odczytania lub zmodyfikowania wartości.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, _sysctl() zwraca 0. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1 i ustawiane errno w sposób określający rodzaj błędu.

BŁĘDY

Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z napotkanych "katalogów", lub brak praw odczytu, gdy oldval było niezerowe, lub brak praw zapisu, gdy newval było niezerowe.
Wywołanie żądało poprzedniej wartości przez ustawienie oldval na nie-NULL, lecz zezwalając na zerową wielkość w oldlenp.
name nie zostało znalezione.

WERSJE

This system call first appeared in Linux 1.3.57. It was removed in Linux 5.5; glibc support was removed in version 2.32.

ZGODNE Z

Wywołanie to jest to specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach. Pochodzi z 4.4BSD. Jedynie Linux posiada jego odwzorowanie w /proc/sys a konwencje nazywania obiektów różnią się między Linuksem i BSD 4.4, lecz deklaracja funkcji sysctl() jest taka sama w obu przypadkach.

UWAGI

Use of this system call was long discouraged: since Linux 2.6.24, uses of this system call result in warnings in the kernel log, and in Linux 5.5, the system call was finally removed. Use the /proc/sys interface instead.

Note that on older kernels where this system call still exists, it is available only if the kernel was configured with the CONFIG_SYSCTL_SYSCALL option. Furthermore, glibc does not provide a wrapper for this system call, necessitating the use of syscall(2).

BŁĘDY

The object names vary between kernel versions, making this system call worthless for applications.

Nie wszystkie dostępne obiekty są odpowiednio udokumentowane.

Nie jest jeszcze możliwe zmienianie systemu operacyjnego przez zapis do /proc/sys/kernel/ostype.

PRZYKŁADY

#define _GNU_SOURCE
#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <linux/sysctl.h>
int _sysctl(struct __sysctl_args *args );
#define OSNAMESZ 100
int
main(void)
{

struct __sysctl_args args;
char osname[OSNAMESZ];
size_t osnamelth;
int name[] = { CTL_KERN, KERN_OSTYPE };
memset(&args, 0, sizeof(args));
args.name = name;
args.nlen = sizeof(name)/sizeof(name[0]);
args.oldval = osname;
args.oldlenp = &osnamelth;
osnamelth = sizeof(osname);
if (syscall(SYS__sysctl, &args) == -1) {
perror("_sysctl");
exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("This machine is running %*s\n", osnamelth, osname);
exit(EXIT_SUCCESS); }

ZOBACZ TAKŻE

proc(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux