Scroll to navigation

STRSIGNAL(3) Podręcznik programisty Linuksa STRSIGNAL(3)

NAZWA

strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

SKŁADNIA

#include <string.h>
char *strsignal(int sig);
extern const char * const sys_siglist[];


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

strsignal():

_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja strsignal() zwraca łańcuch opisujący numer sygnału przekazany w argumencie sig. Łańcuch może być używany tylko do następnego wywołania funkcji strsignal().

Tablica sys_siglist przechowuje łańcuchy opisujące sygnały poindeksowane według numerów sygnałów. Jeżeli jest to możliwe, należy raczej korzystać z funkcji strsignal() niż z bezpośredniego dostępu do tej tablicy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni łańcuch opisu lub komunikat o nieznanym sygnale, gdy numer sygnału jest błędny. W niektórych systemach (ale nie w Linuksie) dla błędnego numeru sygnału może zostać zwrócony wskaźnik NULL zamiast komunikatu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strsignal() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:strsignal locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Występuje w Solarisie i systemach BSD.

ZOBACZ TAKŻE

psignal(3), strerror(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

15 września 2017 r. GNU